Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

LASTEAIA TASU

 

Arvete tasumine

  • Parim viis on tasuda arveid otsekorraldusega.
  • Lasteaia poolt esitatud arved palume tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei arveldusarvele.
  • Kasutage alati esitatud arvel olevat viitenumbrit, nii laekub arve õigele lasteaiale.
  • Tasuge arveid täpselt st. makske vaid see summa, mis on arvele märgitud, nii ei teki võlgnevusi ja ettemakseid.
  • Probleemide puhul pöörduge arvete koostaja raamatupidaja (kontaktandmed leiate teile esitatud arvelt) või lasteaia direktori poole.

 

Lasteaiamaks koosneb:

  1. Toitlustustasust  ja
  2. Vanema poolt kaetavast osast (kohatasust)

 1. Toitlustustasu

Alates 01.08.2018.  pakub toitlustusteenust firma "Baltic Restaurants Estonia AS". Sööki valmistatakse lasteaia köögis.

Tallinna Nurmenuku lasteaia toidupäeva maksumused on alates 01.08.2020.a  järgnevad:  sõimerühmaealised lapsed  (1,5-3 aastased) 1,95 eurot päev, noorema rühma lapsed (3-5 aastased)- 2,03 eurot päev;  keskmise rühma lapsed (5-6 aastased)-  2,17 eurot päev ja  vanema rühma lapsed (6-7 aastased)- 2,25 eurot päev.

Alus: Direktori 20.07.2020 käskkiri nr 1-2/10

 2. Vanema poolt kaetav osa (kohatasu)

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 79,79 eurot kuus .

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

  •  Vanemate poolt kaetavat osa (kohatasu) peab lapsevanem tasuma igakuiselt, sõltumata sellest, kas laps käis lasteaias või mitte! Kohatasu ei pea lapsevanem maksma vaid siis, kui lasteaed on suletud üle kolme päeva (nt suvine sulgemise periood).
  • Lapsed kes kasutavad suveperioodil kohta asenduslasteaias, tasuvad  kohatasu asenduslasteaiale, asenduslasteaia poolt esitatud arvete alusel. 
  •  Toitlustustasu ja kohatasu soodustustustega  tutvuge palun lasteaia kodulehel  SOODUSTUSTE rubriigis.

 

Viimati muudetud 02.09.2022