Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse.  Palume avalduse esitada 3 päeva enne lapse lahkumist, siis jõuab lasteaed vormistada  nõutavad dokumendid. Palume avalduses  märkida lapse lasteasutusest lahkumise aeg (ei tohi olla tagasiulatuv).

Lapsevanema avalduse põhjal koostab lasteaia direktor käskkirja, mille alusel laps lasteaiast välja arvatakse.

Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toiduraha ja vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani vastavalt esitatud arvele. 

 

Lapse lasteaeda vastuvõtmist ja väljaarvamist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22.04.2015 määrus nr. 18  "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

Viimati muudetud 15.10.2021