Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Missioon, visioon, väärtused

Missioon, visioon, väärtused

Lasteaia missioon  

Tallinna Nurmenuku Lasteaed on õppe- ja kasvatusasutus, mis pakub lastele turvalise päevahoiu ja võimaldab kvaliteetset alusharidust. Lasteasutus toetab perekonda nii, et laps kujuneks iseseisvaks, valikuid teha oskavaks ja vastutustundlikuks isiksuseks.

Lasteaia visioon:

Tallinna Nurmenuku Lasteaed - lapsele parim!

Meil on:

  • turvaline, arendav, esteetiline õpi- ja töökeskkond;
  • hea maine lapsevanemate, pedagoogide ja koostööpartnerite hulgas;
  • soov ja oskused toetada erivajadusega lapsi.

 

Meie põhiväärtused on:

Koostöö

  • Väärtustame koostööd ja avatust kõigi lasteaia töötajate vahel selleks, et tagada pingevaba sisekliima ja teineteisemõistmine.
  • Väärtustame koostööd lastevanematega - nemad on meie peamised koostööpartnerid.
  • Igapäevastes toimingutes suuname lapsi nii, et koostööoskus areneks ka lastes.

Tervis ja turvalisus

  • Väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust. Arendame lasteaia sise- ja väliskeskkonda nii, et siin oleks nii vaimselt kui füüsiliselt turvaline keskkond lastele ja töötajatele. Looduse-ja keskkonnasäästliku mõtteviisi ning tegutsemise kaudu tagame tervise ja turvalisuse.

Loovus

  • Väärtustame töötajate loovaid lahendusi ja ideid. Innustame töötajaid leidma olukordadele uudseid lahendusi. Suuname lapsi uurima ja avastama, tundma rõõmu oma ja teiste loomingust. Tunnustame laste mõtteid ja ideid.

Lapsekesksus

  • Laps areneb ja õpib tegutsedes ning mängides - meie loome selleks võimalusi. Arvestame lapse individuaalseid võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta.

 

Põhiväärtustest lähtume lasteaia igapäevases elus nii töös lastega kui töötajate omavahelistes suhetes.

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Tiina-Marju Jaksen, õppealajuhataja

Tel 6573937; e-post: [email protected]

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024