Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Nurmenuku Lasteaia hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal

Tallinna Nurmenuku Lasteaia hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal

 Hoolekogu esimees Kristine Davõdov
 Hoolekogu esimehe asetäitja Jevgenia Meškenaite

Hoolekogu liikme nimi Kontakt Rühm/ asutus
Kauri Allvee [email protected]m Kelluke
Anne-May Nagel [email protected] Kullerkupp
Eva Süüden [email protected] Moon
Keiti Neider [email protected] Meelespea
Elisabeth Talen [email protected] Rukkilill
Katrin Loovili [email protected] Võilill
Jevgenia Meškenaite [email protected] Karikakar
Kristine Davõdov [email protected] Saialill
Liina Antonis [email protected] Pääsusilm
Hanna Uljas [email protected] Ülane
Killut Vallandi [email protected] Õpetajate esindaja
Sergei Bilinski [email protected] Haabersti LOV esindaja

 

 

LÄHTUDES KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUSE § 24 ON HOOLEKOGU ÜLESANDED ALLJÄRGNEVAD:

 (1 ) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

 (3) Hoolekogu:

 1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

 2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

 3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;

 6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (6) Hoolekogu töövorm  on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 27.02.2024