Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Õigusabi

Õigusnõustamine

Tallinna Linnakantselei korraldas hanke (viitenumber 244841) Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele aastatel 2022−2023 õigusteenuse osutajate leidmiseks.

Hange oli korraldatud Tallinna linna õigusnõustamiseks haldus-, tsiviil- ja karistusõiguses ning kriminaalmenetluses. Õigusnõustamine korraldatud hanke mõistes seisneb eeskätt suuremahuliste õigusalaste dokumentide, õigusarvamuste, analüüside, vormide koostamises ja muude toimingute tegemises ning kõik, mis jääb välja RHS § 11 lg 1 p 11 rakendusalast.

Hanke tulemusena on sõlmitud kümme raamlepingut järgmiste advokaadibüroodega:
 1. Advokaadibüroo LEXTAL OÜ;
 2. Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ;
 3. Advokaadibüroo SORAINEN AS;
 4. Advokaadibüroo TGS Baltic AS;
 5. Advokaadibüroo TRINITI OÜ;
 6. Advokaadibüroo WALLESS OÜ;
 7. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ;
 8. LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS;
 9. Osaühing Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co;
 10. Osaühing Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi.
Raamlepingu alusel saab teenuse tellida vaid linnakantselei kaudu.

Õigusteenuse vajaduse korral võtta ühendust linna õigusteenistusega ühendust.  Linna õigusteenistuse kontaktisikud on Kristina Brandt-Kure, tel 640 4145, kristina.brandt-kure@tallinnlv.ee ja Aljona Kallaste, tel 640 4497, aljona.kallaste@tallinnlv.ee.
  

Õigusteenuse osutajad kohtus esindamisel 2023-2024

Tallinna Linnakantselei korraldas aastatel 2023-2024 riigihangete seaduse § 11 lg 1 p-s 11 sätestatud õigusteenuse* osutajate leidmiseks järgmistele isikutele:
 1. Tallinna linnale (ametiasutustele ja nende hallatavatele asutustele)
 2. Sihtasutusele Tallinna Kultuurikatel (registrikood 90009424)
 3. Sihtasutusele Tallinna Hambapolikliinik (registrikood 90008465)
 4. Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak (registrikood 90008436)
Tallinna linnasekretär kinnitas konkursi tulemusena selgunud õigusteenuse osutajate nimekirja 21.12.2022 käskkirjaga nr T-5-1/22/24.

Tingimused õigusteenuse osutamise konkursil osalemiseks olid:
 1. osutaja on advokaadibüroo;
 2. osutaja kompetentsus peab võimaldama osutada õigusteenust,
 3. osutaja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust,
 4. osutaja peab olema tasunud kõik kohalikud ja riiklikud maksud,
 5. osutaja peab õigusabi vajaduse korral sõlmima Tallinna linnaga (ametiasutuse ja nende hallatava asutusega) õigusabilepingu vormil või sihtasutuse ja äriühinguga õigusabilepingu vormil
 6. osutaja oskab rakendada Tallinna Linnavolikogu 18.09.2014 määrust nr 24 „Tallinna linna kohtus esindamise ja õigusteenuse kasutamise kord“;
 7. osutaja peab osutama aastatel 2023−2024 õigusteenust pakkumuses märgitud tunnitasumääraga ja arvestama, et lepingupooled võivad kokku leppida pakkumuses märgitud tunnitasumäärast madalamas tasumääras, ning
 8. esitama pakkumuse vormil
________________________________________
Õigusteenus, mis on seotud kliendi potentsiaalse esindamisega Eesti või teise riigi või rahvusvahelises kohtus, vahekohtus või ametiasutuses advokaadi poolt, ja sellega seotud õigusnõustamine või notariaalse dokumendi tõestamistoiminguga seotud teenus või hooldaja või eestkostja osutatav õigusteenus või muu õigusteenus, mida osutab kohtu määratud isik, või õigusteenus, mis on seotud avaliku võimu teostamisega
 

 

Veel:

Viimati muudetud 22.12.2022