Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Eripedagoog

Eripedagoog

Liia Peganova

E-post: liia.peganova[ät]oismae.edu.ee

Ruum: 210

 

ERIPEDAGOOGI ÜLESANDED KOOLIS

Eripedagoogi töö eesmärgiks koolis on hariduslike erivajadustega õpilaste arengutaseme väljaselgitamine ja nende õpilaste õppe ning arengu toetamine.

Millal pöörduda eripedagoogi juurde:

Kõige suurema osa hariduslikest erivajadustest moodustavad õpiraskustega lapsed. Selleks, et neid lapsi tõhusalt toetada, on oluline varajane märkamine. Lapsevanema seisukohalt on seetõttu oluline teada, mis võib ennustada lapse õpiraskusi koolis. Võimalikele õpiraskustele viitab näiteks, see, kui luuletuste õppimine on raske, lugemise ja kirjutamise eeloskused arenevad aeglaselt. Lapsel on raske näiteks ka pliiatsite ja kääride kasutamine, kirjutamisel esineb peegelkirja ja moonutatud tähekujusid, laps ajab segi parema ja vasaku poole ning on kohmakas liikumisel. Tihti esinevad raskused ülesannete meelde jätmisel ning sündmuste järjekorra tajumisel. Taoliste raskuste ületamiseks on vaja kindlasti pere ja õpetajate koostööd ning eripedagoogi juhendamist ja nõustamist.

Koolis töötava eripedagoogi tööülesanneteks on:

  • eripedagoogilist abi vajavate õpilaste väljaselgitamine koostöös kooli tugisüsteemi spetsialistide ja õpetajatega;
  • aineõpetajatele ja lapsevanematele tagasiside andmine õpilase arengu kohta ning vajadusel õpilaste, lapsevanemate ja kolleegide nõustamine koolis;
  • vähemalt kord õppeaastas õpilasele rakendatud tugimeetme tulemuslikkuse hindamine (tulemuste dokumenteerimine õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil), muudatusettepanekute tegemine, vajadusel täiendavate uuringute või nõustamise soovitamine kooliväliste spetsialistide juures;
  • individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses;
  • Individuaaltundide eesmärk on toetada õpilase arengut võimaldamaks tal saavutada põhikooli riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

Individuaaltundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:

  • kinnistatakse ainealaseid teadmisi;
  • arendatakse kognitiivseid oskusi;
  • kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.

 

Viimati muudetud 14.07.2023