Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Gümnaasiumi ainekavad

Eesti keel  1. kursus  2. kursus  3. kursus  4. kursus  5. kursus  6. kursus      
Kirjandus  1. kursus  2. kursus  3. kursus  4. kursus  5. kursus 
Lai matemaatika  1. kursus  2. kursus  3. kursus  4. kursus  5. kursus  6. kursus  7. kursus   
8. kursus 9. kursus  10. kursus  11. kursus  12. kursus  13. kursus  14. kursus
B2-inglise keel 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 6. kursus 7. kursus
8. kursus 9. kursus 10. kursus
B1-inglise keel 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 6. kursus 7. kursus
B2-saksa keel 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 6. kursus 7. kursus
8. kursus 9. kursus 10. kursus
B1-saksa keel 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 6. kursus 7. kursus
B1-vene keel 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 6. kursus 7. kursus
Geograafia 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 
Bioloogia 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
Keemia 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
Füüsika 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 6. kursus 7. kursus
Ajalugu 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 6. kursus
Inimeseõpetus 1. kursus 2. kursus 3. kursus
Ühiskonnaõpetus  1. kursus 2. kursus
Muusika 1. kursus 2. kursus 3. kursus
Kunst 1. kursus 2. kursus 3. kursus
Kehaline kasvatus 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus
Uurimistööde alused  1. kursus
Arvuti kasutamine
uurimistöös 
1. kursus
Ladina keel 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 6. kursus
Kultuurilugu 1. kursus 2. kursus 3. kursus
Majandusõpetus 1. kursus 2. kursus
Joonestamine 1. kursus

Viimati muudetud 23.07.2020