Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

HEV õppe koordinaator

Kaja Turmen

Telefon: 6510807

E-post: kaja.turmen[ät]oismae.edu.ee 

Ruum: 410


 

HEV õppe koordinaatori tööülesanded:

  • Koostöös tugisüsteemi spetsialistide, aineõpetaja või klassijuhatajaga haridusliku erivajadusega õpilaste väljaselgitamine. 
  • Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerimine.
  • Hariduslike erivajadustega õpilase, tema vanema(te) ja õpetajate toetamine.
  • Õpilaste erivajaduste kirjeldamine ja dokumenteerimise suunamine (individuaalse õppekava koostamise, individuaalse arengu jälgimise kaartide  täitmise juhendamine).
  • Tugisüsteemi koostöö koordineerimine koolis ja väljaspool kooli.
  • Vanemate ja õpilaste nõustamine pöördumisel Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna ning erialaspetsialistide poole.

 

Viimati muudetud 12.09.2022