Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pikapäevarühm

Pikapäevarühm

2023/2024.  õppeaastal  pakub  Tallinna  Õismäe  Gümnaasiumis  alates  11. septembrist 2023  tasulist pikapäevarühmateenust 1. klasside õpilastele kell 12-16.

Teenuse tasu kehtestatakse Tallinna Haridusameti hinnakirja järgi. Hetkel maksab üks tund 1,60 eurot (20.04.2023 nr HA-4/23). Vanem tasub lapse reaalselt pikapäevarühmas veedetud aja eest. Arvestust peetakse täistundides. Arve esitab vanemale Tallinna linn.

Pikapäevarühma taotlus (.doc) (.pdf)

Pikapäevarühma tasu maksmise blankett (.doc) (.pdf)

Õpilastel võimalik süüa täiendavat tasulist koolilõunat.

Toitlustamise info

 

Pikapäevarühma töökorralduse alused

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub pikapäevarühma õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest.

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja “Pikapäevarühma päevikus”.

Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe vanemaga (eestkostjaga).

Kõikide pikapäevarühma töökorralduses tekkivate küsimustega palun pöörduda huvijuhi Ann Trummel poole meiliaadressil ann.trummel[ät]oismae.edu.ee. 

 
Tasulise pikapäevarühma päevakava
 

11.45-12.45 Kogunemine, mängud klassis
12.45-13.40 Tegevused õues (sobiva ilma korral)
13.50-14.00 Lõunasöök
14.00-15.00 Vaiksed tegevused klassis (õppetegevus/lugemine/joonistamine/lauamängud)
15.00-16.00 Vaba tegevus klassis (huvitegevus, meisterdamine, joonistamine, ristsõnad jms)

 
Pikapäevarühma kodukord
 
 • Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta (kui õpilane lahkub muul ajal, kui lapsevanema avalduses märgitud) peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis.
 • Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.
 • Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast.
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades.
 • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
 • Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.
 • Pikapäevarühma õpilane kasutab kooli ruume (vahetunni jalutusruum, arvutiklass, aula, võimla jne) kokkuleppel pikapäevarühma õpetajaga.
 • Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õuel, järgides seejuures hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne).
 • Pikapäevarühma õpilane liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid.
 • Pikapäevarühmas ei mängita mobiiliga. Mobiilid hoitakse kotis. Lõuna ajal on mobiilid lukustatud klassiruumis. 
 • Viirushaiguste ennetamiseks on oluline, et pikapäevarühmas viibiv õpilane järgiks isikliku hügieeni reegleid (kätepesu). 

 

Viimati muudetud 30.08.2023