Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sõpruskoolid

Sõpruskoolid

1989 Berliini Humboldti Gümnaasium (endine Humboldt-Schule Berlin, praegune nimetus Humboldt-Gymnasium)

Koduleht: www.humboldtschule-berlin.de

 • Saksa keele süvaõppe õpilaste regulaarne vahetus ja õpetajate vahetus. (Vt „Ökulite raamat“, 2007, lk 22-27; Õpetajate Leht, 2008, 18. apr, lk 20; Haabersti Postipoiss, 2008, 23. mai, lk 4.)
 • Aasta Võõrkeeletegu 2008, Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni tunnuskiri ladina ja saksa keele õppe toetamise ja temaatiliste ürituste "Ladina keel - Õhtumaa emakeel" ning "Schülerkonferenz Beziehungen zwischen Estland und Deutschland: 30 Jahre den erweiterten Deutschunterricht am TÕHG" korraldamise eest.
 • 10. aprillil 2009 saksakeelne õpilaskonverents Schülerkonferenz "Beziehungen zwischen Estland und Deutschland: 30 Jahre den erweiterten Deutschunterricht am TÕHG".
 • 25. september - 1. oktoober 2010: 13 õpilast 9.-12. klassist külastab Berliini Humboldti Gümnaasiumi. Nädalasse mahuvad koolitundide külastused, tutvumine Berliini ning Potsdami ja mitme teise Saksamaa linnaga tutvumine. Reis pakub õpilastele kasulikku keelepraktikat. Õpilasi saadavad õpetajad Aina Porman ja Helle Kasesalu.

 • 22.- 29. mai 2011: projekti „Kultuurisild Tallinn-Berliin“ raames väisab Õismäe Gümnaasiumi berliinlaste delegatsioon, kuhu kuulub 13 õpilast, Humboldti Gümnaasiumi direktor Burkhard Zimmermann ning õpetajad Katrin Matties ja Petra Kaunat. Nädala programmi mahub tutvumine Tallinna kui 2011. aasta Euroopa kultuuripealinna vaatamisväärsustega, osalemine linna kultuurisündmustel, reis Pärnusse ja Soomaale, koolitundide külastamine ja võõrustavate perekondade programmid. Õpetajatele toimub kultuurireis Haapsallu ja Lääne-Eestisse.

 • 26. september 2011: Õismäe Gümnaasium saab üldhariduskoolide arvestuses Euroopa Komisjoni ning haridus- ja teadusministeeriumi tunnuskirja „Aasta Võõrkeelealane Tegu 2011“ projekti „Tallinn-Berliin: eesti-saksa kultuuri lühisõnastik“ eest. (Vt Õpetajate Leht, 2011, 30. sept, lk 2; Haabersti Postipoiss, 2011, 21. okt, lk 3.)

 • 13.-21. september 2012: 17 saksa süvaõppe õpilast 11. ja 12. klassidest viibib Berliinis koos õpetajate Helle Kasesalu, Aina Pormani ja Rita Esseriga. Nädalasse mahuvad tundide külastused, ekskursioonid Berliinis ja teistes Saksamaa linnades. Väga hea vastuvõtu osaliseks saab Pjotr Voronõi lustlik saksakeelne video „Tallinna Õismäe Gümnaasium“.

 • 6.-10. november 2012: Comeniuse projekti „Wasser“ töökohtumisest Berliinis võtavad osa 11.a klassi õpilased Annika Kluge ja Pjotr Voronõi ning õpetajad Airi Nurk ja Mari Mehtälä.

 • 13.-21. mai 2013. TÕG-d külastab Berliini sõpruskooli õpilaste ja õpetajate delegatsioon. Õpilasi on rühmas 15 ja õpetajaid 2. Nädala jooksul tutvuvad külalised kooli ja Tallinnaga. Programmi kuulub kahepäevane reis mööda Lõuna-Eestit. Lisaks korraldavad vastuvõtvad õpilased ja nende perekonnad külalistele individuaalprogrammid.

 • 18.-22.11.2013: õpetajad Airi Nurk ja Mari Mehtälä osalevad Berliinis kavandatava Comeniuse projekti "Jätkusuutlikud linnad" ettevalmistaval seminaril. Projektis osalevad veel Itaalia, Ungari, Taani ja Baskimaa.

 • 19.-27.09.2014: Saksa keele õpetajad Helle Kasesalu, Aina Porman ja Kairi Salu ning üheksa 10. ja 12. klassi õpilast külastavad Berliini Humboldt-gymnasium. Õppereisi programmi kuulub ka koostöö 25. aastapäeva tähistamine.

 • 27. mai - 4. juuni 2015: Tallinnas on õppereisil 10 õpilast ning õpetajad Petra Kaunat ja Andreas Noach.

 • 8.-15.09.2016: Berliini külastab TÕG 10.-12. klassi õpilaste 15-liikmeline esindus. Õpilasi saadavad Aina Porman ja Kairi Salu.

 • 12.-18.05.2017: Tallinnas on külas 12 Berliini Humboldt-Gümnaasiumi õpilast ja 2 õpetajat.
 • 09.-13.01.2019: Berliini külastab 20-liikmeline 9.-11. klassi õpilaste delegatsioon ning õpetajad Kairi Salu ja Aina Porman.


2007 Lohjan Mäntynummen yhtenäiskoulu 
(Lohja Mäntynumme ühiskool)

Koduleht: https://peda.net/lohja/peruskoulut/yhtenaiskoulut/my

 • Vastastikused külaskäigud eesmärgiga tutvuda sõpruskooli kodumaa haridussüsteemi, parandusõppe jt valdkondadega.
 • TÕHG-i parandusõppe õpetajate lühiajalised stažeeringud Lohjal.
 • 24.-28. september 2007: Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ja Mäntynummi 5.-8. klassi õpilaste keele- ja õuesõppelaager Jõulumäel. Kummastki koolist osaleb laagris 15 õpilast.
 • 9. jaanuar 2009: koostöös TLÜ Haapsalu Kolledžiga toimub õpetajate didaktikakonverents „Tänapäevane õpetamine ja õppimine“. Konverentsi kavas on 7 ettekannet TÕG ja 3 ettekannet Mäntynummi õpetajatelt. Konverentsist teeb kokkuvõtte Haapsalu Kolledži direktor Eve Eisenschmidt. (Vt Haabersti Postipoiss, 2009, 13. veebr, lk 4.)
 • 25.-29. mai 2009: Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasiumi ja Mäntynummi 7.-8. klassi õpilaste keele- ja õuesõppelaager Lohja Vivamos. Programmis on tähtis koht erinevatel tegevustel (sõudmine, kalapüük jms) ning Helsingi ja Edela-Soome vaatamisväärsustel. Laagrist võtab osa 13 õpilast kummastki koolist. TÕHG õpilaste saatjateks on Jaan Õispuu ja Eedo Lubi. (Vt ajaleht Länsi-Uusimaa, 2009, 27. mai „Mäntynummen leirikouluvieraat ottivat tuntumaa kirkkoveneeseen“.) 
 • 24. september 2010: Õismäe Gümnaasiumi külastab Mäntynummi õpetajate 30-liikmeline delegatsioon eesotsas direktor Hannu Kononeniga. Külalised tutvuvad renoveeritud kooliga ja kuulevad arendusjuht Jaan Õispuu ettekannet Eesti üldharidussüsteemist.

 • 22.11.2016:  TÕG soome keele valikkursuse rühma külastavad Lohja kooli 23 eesti keele õppijat ja 3 neid saatvat õpetajat. Rühma juhib Susa Treufeldt. Soomlastele annab eesti keele tunni Jaan Õispuu, on TÕG soome keele õppuritega on tunnis soome õpetajad. Teine tund möödub aulas ühiselt sõnavaraalast rühmatööd tehes.

 • 08.02.2017: Tallinna Õismäe Gümnaasiumis toimub Nordplus Juniori projektikoosolek, kus osalevad Mäntynumme ühiskooli õpetajad Susa Treufeldt ja Suvi Korpikoski ning TÕG direktor Kaja Toomsalu, arendusjuht Jaan Õispuu ja oskusainete õppetooli juhataja Ly Aruväli.
 • 07.-09.03.201: Seoses projekti "Skills 4.0 - How to become a future professional" sissejuhatava töökoosolekuga külastavad TÕG-d Mäntynummi õpetajad Katariina Mikkonen ja Susa Treufeldt. TÕG poolt osalevad koosoleku töös õpetajad Airi Nurk, Jonas Lemmik ja Krista Mahlakõiv. Kooli tutvustab arendusjuht Jaan Õispuu. Koosolekutele lisaks külastatakse filmimuuseumi.

 • 13.03.2019: Projekti Erasmus+  projekti ettevalmistaval koosolekul TÕGs viibib projektijuht Katariina Mikkonen. Meilt osalevad koosolekul Airi Nurk, Krista Mahlakõiv ja Jonas Lemmik.


2009 Helsingi Keeltegümnaasium
 (Helsingin kielilukio)

Koduleht: https://www.hel.fi/kielilu/fi

 • Koostöö teema 2009. aastal "Aktuaalset Soome ja Eesti elus". Allvaldkonnad: EL-i valimised, kirikulugu, ajalugu, kunst, muusika.
 • Töökoosolek 3. juunil 2009 Tallinnas.
 • 4. novembril 2009 külastab ÕHG-d Idakeskuse Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate delegatsioon. Vesteldakse Eesti ja Soome koolielust, külalised tutvuvad kooliga ja kuulavad aulas õpilaste kontserti. ÕHG õpilased korraldavad Tallinna vanalinnas külalistele ingliskeelse ekskursiooni.
 • 14. mai 2010: 10 TÕHG 10. klassi õpilast külastab Helsingi Idakeskuse Gümnaasiumi. Päeva kavas on tutvumine kooliga, kuulatakse õpilaskontserti, kohtutakse direktor Sirpa Jalkaneniga. Meie õpilasi saadavad Piret Hiisjärv ja Laura Saidla.
 • 25. mai 2010: toimub projekti „Laulame koos!“ lõppkontsert Tallinnas. Kahe kooli koorid on selgeks õppinud neli ühist laulu (kaks eesti ja kaks soome keeles). 13-liikmeline koor osaleb TÕHG kevadkontserdil. Koori saadavad muusikaõpetaja Tiina Rostela ja emakeeleõpetaja Iina Vaarnamo. TÕHG õpetajatest osalesid projektis muusikaõpetajad Koidu Ilmjärv ja Silvi Krebs.
 • 27. oktoober 2010: Helsingi Idakeskuse õpilasdelegatsioon tutvub KUMU ekspositsiooniga. Neid võtab vastu Õismäe Gümnaasiumi kunstiõpetaja Ave Lipping.
 • 19. november 2010: projekti „Tallinna vanalinn“ raames külastab Õismäe Gümnaasiumi Helsingi Idakeskuse 24-liikmeline gümnasistide delegatsioon. Pärast kooliga tutvumist korraldab arendusjuht Jaan Õispuu soome õpilastele vanalinnas soomekeelse ajalootunni. Õpilasi saadavad gümnaasiumi direktor Sirpa Jalkanen, ajalooõpetaja Marja Tuomisto ning filosoofia ja usuõpetuse õpetaja Liisa Franssila-Ylinen. (Vt Haabersti Postipoiss, 2010, 26. nov, lk 3.)
 • 8. november 2011: projekti „Eesti ja Soome: sümbolid, ikoonid stereotüübid“ lõppseminar TÕG-s. Seminaril osaleb 27 gümnasisti Helsingist ja 35 õpilast TÕG 11.b ja 11.c klassist. Projekti juhtisid Helsingis õpetajad Iina Vaarnamo ja Liisa Franssila-Ylinen ning Tallinnas arendusjuht Jaan Õispuu ja õpetaja Hilje Saag.
 • 19.-20. jaanuar 2012: Helsingi Idakeskuse Gümnaasiumis toimub projekti „Rootsi, Soome ja Eesti ühine ajalugu“ sissejuhatav seminar, kus osalevad õpetajad-projektijuhid. Nordjunior-projekti koordinaatoriks on Helsingi (Päivi Auvinen). TÕG-st osalevad seminaril Hilje Saag ja Jaan Õispuu. Kolmas koostööpartner on Rootsist. 
 • 8.-12. oktoober 2012: Stockholmis Brännkyrka koolis toimub Nordplus Juniori projekti „Minevikuradadel: Rootsi, Soome ja Eesti ühine ajalugu“ esimene moodul „17. sajand – Suur-Rootsi aeg“. Projekti koordinaator on Idakeskuse Gümnaasium eesotsas õpetaja Päivi Auvineniga. Meie koolist osaleb projekti töös 13 õpilast 10. ja 11. klassidest, õpetaja Hilje Saag ning projekti Eesti koordinaator Jaan Õispuu.

 • 14.-18. jaanuar 2013: Helsingis Idakeskuse Gümnaasiumis toimub Nordplus Juniori projekti „Minevikuradadel: Rootsi, Soome ja Eesti ühine ajalugu“ teine moodul „19. sajandi rahvuslikud liikumised“. Keskseks teemaks on eepos „Kalevala“. Moodulis osaleb 10 õpilast 10. ja 11. klassidest ning õpetajad Hilje Saag ja Jaan Õispuu.

 • 8.-12. aprill 2013 toimub Tallinnas Nordplus Juniori projekti „Minevikuradadel: Rootsi, Soome ja
  Eesti ühine ajalugu“ kolmas ja viimane moodul, mille teemaks on „Rootsi, Soome ja Eesti aastail 1939-1955“. Soomest osaleb 14 õpilast ning õpetajad Päivi Auvinen ja Ilpo Iisakka. Stockholmi Brännkyrka koolist on osalejad 4 õpilast ja õpetaja Anneli Pulkkinen. TÕG poolelt võtab moodulist osa 13 õpilast 10. Ja 11. klassidest. Mooduli korraldajad on Jaan Õispuu ja Hilje Saag. Viie päeva
  jooksul kuulatakse ettekandeid Eesti ja Soome ajaloost (Jaan Õispuu, Ilpo Iisakka), külastatakse Okupatsioonide Muuseumi ja Siselinna kalmistut Tallinnas, osaletakse orienteerumismängul ning korraldatakse sõit Tartusse (KGB Kongide Muuseum, Tartu Ülikool). Lõppkonverentsil esitavad õpilaste neli töörühma nädala töö tulemused. Ühtlasi tehakse kokkuvõtteid kogu projektist.

 • 9. mai 2013. TÕG-d külastab Idakeskuse õpetajate 26-liikmeline delegatsioon eesotsas direktori Sirpa Jalkaneniga. Külalisi tervitab direktori kt Kaja Toomsalu. Arendusjuht Jaan Õispuu tutvustab kooli ja Eesti haridussüsteemi ning vastab soome kolleegide küsimustele. Seejärel külastavad soomlased tunde. Kõneldakse järgmistest ühisplaanidest. Pärast lõunasööki korraldab Jaan Õispuu delegatsioonile ajalootunni vanalinnas.

 • 15.11.2013: külas on Helsingi Idakeskuse Gümnaasiumi 11-liikmeline õpilaste delegatsioon. Õpilasi saadavad direktor Sirpa Jokela ja õpetaja Liisa Franssila-Ylinen. Külalised tutvuvad kooliga, külastavad inglise ja eesti keele tundi ning osalevad ROBOTEXi reklaamüritusel. Direktor Kaja Toomsaluga vaetakse edasiste kontaktide võimalusi. Pärastlõunal toimub vanalinnas soome gümnasistide usundiloo tund "Tallinna keskaegsed kirikud ja kloostrid", kus osaleb arendusjuht Jaan Õispuu.

 • 10.01.2014: kooli juhtkond ja õppetoolide juhatajad on tööreisil Idakeskuse Gümnaasiumis. Külastatakse tunde ning vahetatakse kogemusi e-õppe, erinevate metoodikate ja õpilaste tuutorsüsteemi alal.

 • 01.08.2014: Helsingi Idakeskuse Gümnaasium nimetatakse umber Helsingi Keeltegümnaasiumiks.

 • 06.11.2014: TÕG-s toimub projekti "Kuhu me liigume? Tallinna ja Helsingi gümnasistide kultuuristereotüübid" ühisseminar, millest võtavad osa 50 Helsingi ja 50 TÕG gümnasisti. Seminari juhivad õpetaja Iina Vaanamo (Helsingi Keeltegümnaasium) ja arendusjuht Jaan Õispuu (TÕG).
 • 05.11.2015: Tallinnas on 24 õpilast ja 2 õpetajat. Neid võtab Raekoja platsil vastu meie 11KK. Edasi siirduvad meie õpilased ja 17 soome õpilast KUMUsse, kus tegutsevad varem koostatud tööülesannete järgi. Meie õpilasi saadavad Laura Mägi ja Mari Mehtälä. 7 soome õpilast jäävad vanalinna, kus neil toimuvad Tallinna-teemalised ajalootunnid.
 • 27.11.2015: Helsingis on töökülaskäigul direktor Kaja Toomsalu, ladina keele õpetaja Kristiina Leinemann, inglise keele õpetaja Mari Mehtälä ja kehalise kasvatuse õpetaja Ly Aruväli. Kohtutakse aineõpetajatest kolleegide ja koolis samal ajal külaskäigul oleva Hiina delegatsiooniga.
 • 09.12.2016: Helsingi Keeltegümnaasiumi 30-liikmeline õpilasdelegatsioon ning õpetajad Liisa Franssila-Ylinen ja Suvi Haapala on ajaloo- ja kunstiajaloo kursuste raames õppekäigul Tallinna vanalinnas. Pärastlõunal kohtutakse arendusjuht Jaan Õispuuga kavandatava ühisprojekti teemadel.
 • 5.05.2017: Helsingi Keeltegümnaasiumis on projektikoosolekul direktor Kaja Toomsalu, arendusjuht Jaan Õispuu ning õppetoolide juhatajad Hilje Maripuu ja Ly Aruväli. Koostatava ühisprojekti teema on "Soome Vabariik 100 ja Eesti Vabariik 100". Kooli külastavad ka soome keele valikkursuse õpilased, kelle päevakavva kuuluvad Helsingi vaatamisväärsuste põhise töölehe täitmine ja kohtumine keeltegümnaasiumi õpilasesinduse liikmetega.

 • 08.-10.11.2017: ühisprojekti Soome Vabariik 100 ja Eesti Vabariik 100: naabrite teed koos ja eraldi“ raames on TÕG-s 13-liikmeline gümnasistide rühm ning õpetajad Liisa Franssila-Ylinen ja Marko Särkilahti. TÕG-poolne projektirühm koosneb 10. klassi keelte ja kultuuri suuna õpilastest. Neid juhendab arendusjuht Jaan Õispuu.

 • 18.-19.04.2018: Helsingis toimub ühisprojekti "Soome Vabariik 100 ja Eesti Vabariik 100: naabrite teed koos ja eraldi" 2. moodul, mille teemaks on II maailmasõjajärgsed kümnendid. Toimub õpilaskonverents ja kultuurilooline orienteerumismäng Helsingis. TÕGst osalevad 10KK õpilased, juhendajad on arendusjuht Jaan Õispuu ja huvijuht Mari-Liis Ojasalu.

 • 08.-10.10.2018: TÕG korraldab ühisprojekti "Soome ja eesti kultuur ja keel tänapäeval" 1. moodul, mille teemaks on kultuur. Toimub õpilaskonverents, külastatakse Tallinna ja Tartu Ülikooli ning Eesti Rahva Muuseumi. TÕGst osaleb 11KK, juhendaja arendusjuht Jaan Õispuu.

 • 29.-30.04.2019: Helsingis toimub kaheaastase projekti "Soome Vabariik 100 ja Eesti Vabariik 100: naabrite ühised ja erinevad rajad" neljas ja ühtlasi viimane moodul "Soome ja eesti keel minevikus ja tänapäeval". Õpilaskonverentsil esinevad 11 TÕG 11KK õpilast ning arendusjuht Jaan Õispuu.

 • 03.10.2019: TÕG juhtkonna tööreis Helsingi Keeltegümnaasiumi. Kohtumise teema on uussisserändajate õpe.

 • 14.-16.11.2019: Projekti "Kunst. Arhitektuur. Muusika. Tants" moodul Tallinnas. TÕG-st osalevad 11KK õpilased. Projekti juhendajad Liisa Ylinen-Franssila ja Tiina Rostela Helsingist ning Jaan Õispuu TÕG-st.


2010 Norra Nord-Gudbrandsdali Vidaregaande Gümnaasium

Koduleht: http://www.opplandvgs.no/Nord-Gudbrandsdal-vgs/

 • 17. september 2010: Õismäe Gümnaasiumi külastab Gudbrandsdaleni 35-liikmeline õpetajate delegatsioon eesotsas kooli direktori Ole-Petter Hanseniga. Külalisi huvitavad Eesti haridussüsteem ja kooliolud. Lepitakse kokku edaspidises koostöös.
 • 1. märts 2011: TÕG ja Gudbrandsdaleni kool kirjutavad alla Nordplus Framework Programme`i lepingule.

 • 6.-7. november 2013: Tallinki SPA hotelli konverentsisaalis toimub SA Archimedese korraldusel EMP/Norra stipendiumiprogrammi kontaktseminar, kus osalevad ka Nord-Gudbrandsdali Vidaregaande Gümnaasiumi õpetajad Ann-Birgit Skomakerstuen ja Even Luseter. TÕG-d esindab arendusjuht Jaan Õispuu. Kavandatava ühisprojekti kolmandaks koostööpartneriks on Tallinna Haridusamet, keda esindab Reet Nõmmoja. Koostatakse spordi- ja rohelise eluviisi teemalise projekti visand.


2017 Dušanbe Andekate laste Gümnaasium nr 1 (Tadžikistan)

Koduleht:

 • 12.-17.05.2017: arendusjuht Jaan Õispuu osaleb  TÕG ja Dušanbe Andekate Laste Kooli Nr 1 ühisprojekti "Inimõigustesõbralik kool" sissejuhataval treeningul. Projekti kureerib Inimõiguste Instituut.
 • 22.-29.09.2017: õppejuht Luule Vain ja arendusjuht Jaan Õispuu korraldavad Dušanbes projekti II mooduli ning valmistavad ette jätkuprojekti.

Viimati muudetud 15.07.2023