Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Reaal- ja loodussuuna sügisene õppekäik

30. septembril toimus gümnaasiumi reaal- ja loodussuuna traditsiooniline sügisene õppekäik. Sel korral oli teemaks “Paekivi - meie rahvuskivi”.
Reis algas Tallinnas kell 8.00, kus jagati õpilased kahte bussi. Bussid külastasid kaht esimest sihtkohta vastupidises järjekorras.
Esimene sihtkoht oli Rõstla paekivikarjäär. Karjääris rääkis õpilastele Eesti Killustiku mäeinsener ja juhatuse liige Ole Sein. Noored tutvusid karjääri toodetega - killustiku ning sõelutud ja lõhutud paekiviga. Mõned õpilased said lähemalt vaadata lahtist paekiviseina. Lisaks lasti noori kivipurustaja juurde. Ekskursioon toimus turvavarustusega - kasutusel olid kiivrid ja helkurvestid.
Teises sihtkohas, Nordkalki tehases Rakkes, toimus tegevus kahes rühmas, kus tegutseti vastupidises järjekorras. Pool rühma käis esimesena õppetunnis, kus tutvustati ettevõtet ning tehase toodete kasutusalasid. Rühm number kaks käis esimesena tehases ringi vaatamas. Õpilastele näidati lubja töötlemisel kasutatavaid seadmeid, sealhulgas ka lubja põletamise ahjusid. Taaskord oli kasutusel turvavarustus - kiiver, prillid ja helkurvest.
Pärast lõunasööki läksid mõlemad bussid RMK Paunküla matkarajale. Matkarajal tuli õpilastel rühmades mängida matkaraja nutimängu. 3,5-kilomeetrine rada viis õpilased läbi raba ja ümber väikese järve. Matkaplatsile jõudnud, pakuti raja lõpus lõkke ääres noortele kringlit ja vahukomme.
Pärast ühist ajaveetmist alustasid bussid tagasisõitu Tallinnasse.

Marek Järve
11RL