Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt 10. klassi

Valida on kahe õppesuuna vahel: 

  • reaal ja loodus,
  • kultuur ja meedia.


10. klassi elektroonilised sisseastumistestid toimuvad 22. aprillil 2022 kell 10. 

Sisseastumistestid toimuvad koolimajades e-testidena koostöös Eksamite Infosüsteemi (EIS) ja Haridus- ja Noorteametiga (HARNO).   Täpsem info testist HARNO lehel.

Testile tulles peab õpilasel kaasas olema isikut tõendav dokument.

Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ja loodusained (bioloogia, füüsika, keemia). Eesti keele ja matemaatika test kestavad kokku 120 minutit. Järgneb 15-minutiline vaheaeg ja seejärel toimub loodustest, mille kestus on 60 minutit. Tallinna Õismäe Gümnaasium arvestab eesti keele ja matemaatika testide tulemusi.

Enne 22. aprilli  on võimalik lahenda harjutustesti, et tutvuda e-testi keskkonnaga.

Koht, kus sooritad sisseastumistestid (konkreetne põhikool või gümnaasium), teatatakse e-kirja teel. 


Testile saavad registreerida õpilased, kes vastavad järgmistele kriteeriumitele: 

  • 9. klassi tunnistuse keskmine hinne vähemalt 4,0 ja käitumine hea või eeskujulik;
  • reaal- ja loodusharusse soovijatel matemaatika, füüsika, keemia, geograafia ja bioloogia hinne vähemalt „4“;
  • kultuuri- ja meediaharusse soovijatel B1 ja B2 võõrkeele, ajaloo, eesti keele ja kirjanduse hinne vähemalt „4“.


Sisseastumistestile saab registreerida siin 21. märtsini 2022.

Kandideerida saab üksnes ühele õppesuunale.

22. aprilliks tuleb testi sooritajal saata meilile kantselei[ät]oismae.edu.ee  oma 9. klassi tunnistuse elektrooniline väljavõte, millel kajastuvad 9. klassi poolaasta, trimestri või veerandihinded. Faili nimeks tuleb panna õpilase ees- ja perekonnanimi.


Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

  • vormikohane taotlus (.pdf) (.doc),
  • sisseastuja isikut tõendav dokument,
  • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendav dokument,
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul,
  • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.


Dokumentide vastuvõtt toimub kooli kantseleis 27.-30. juuni 2022 kell 9-12.


Lisaks tuleb õpilase digifoto e-õpilaspileti jaoks saata hiljemalt 30. juuniks 2022 e-postile
infojuht[ät]oismae.edu.ee.  


Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Viimati muudetud 16.06.2022