Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt 2.-9. klassi või 11.-12. klassi

Üleminekuklassidesse võetakse vastu õpilased vabade õppekohtade olemasolul.

Kooli vahetav õpilane peab esitama järgmised dokumendid:

  • vormikohane taotlus 2.-9. klassi astumiseks (.pdf) (.doc) või 11.-12. klassi astumiseks(.pdf) (.doc);
  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

Dokumendid saata e-postile kantselei[ät]oismae.edu.ee.

Lisaks tuleb õpilase digitaalne dokumendifoto saata e-postile infojuht[ät]oismae.edu.ee.  

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord

Viimati muudetud 19.01.2022