Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

1. novembri 2016 konverents

Tallinn korraldab ühistupanganduse konverentsi

 

Teisipäeval, 1. novembril algusega kell 10 toimub Tallinnas Kultuurikatlas (Põhja pst 27a) rahvusvaheline konverents teemal omavalitsuste ja kohalike pankade roll Euroopa Investeerimiskava toetamisel.

 

Niinimetatud Junckeri plaaniga on Euroopa Liit seadnud eesmärgiks edendada investeeringuid ja parandada investeerimiskeskkonda, suurendada liikmesriikide konkurentsivõimet ning seeläbi toetada pikaajalist majanduskasvu ELis. Niivõrd mastaapse ja Euroopa tuleviku seisukohalt olulise programmi juures on tingimata vajalik arvestada ka kohalike omavalitsuste huvide ja võimalustega.


Seda rõhutab Regioonide Komitee arvamus käesoleva aasta aprillikuust riiklike ja kohalike tugipankade rollist Euroopa Investeerimiskava toetamisel, juhtides tähelepanu asjaolule, et omavalitsustele tuleb anda suurem mõjuvõim kohaliku tasandi huve teenivate finantslahenduse valimisel. Samuti märgitakse vajadust omavalitsuste seisukohti arvesse võtta investeeringute planeerimisel. Sellest arvamusest annab konverentsil ülevaate Regioonide Komitee raportöör.


Eesti pangandusmaastikul on kohalike pankade roll olnud napp ning ühistupangad puuduvad sootuks. Domineerivad väliskapitalil põhinevad suurpangad. „2015. aasta juunis Eesti esimese ühistupanga asutamine aitab tugevdada kodumaise kapitali positsiooni Eesti panganduses, vähendada ülemäärast sõltuvust välispankadest ning võimaldab ühistegevuse jõulist arengut,“ rõhutas linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas.


Konverentsil võetakse arutusele ka ühistupanganduse ajalugu ja tänapäev Eestis ja mujal ning hoiu-laenuühistute kogemus Eestis, päeva lõpetab
foorumil esinejate paneeldiskussioon.

Registreerimine telefonil 640 4543 või info@takk.eeEttekanded:

Viimati muudetud 15.11.2017