Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Erakorraline foorum

Kutse erakorralisele omavalitsusfoorumile

 

Lugupeetud omavalitsustegelane!                                                                    

 

Esimesel omavalitsusfoorumil võttis üle 300 omavalitsusetegelase vastu pöördumise, milles nõuti Euroopa omavalitsusharta rikkumise suhtes jälgimismenetluse algatamist. Kuigi Toompea valitsusele ei ole meie mured siiani korda läinud, on õnneks Euroopa meid kuulda võtnud, kuna algatatud jälgimismenetlus tõi endaga kaasa konkreetsed ettekirjutused tänasele Vabariigi Valitsusele.

Nimelt võttis Euroopa Nõukogu omavalitsuskogu - Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) - 26. oktoobril k.a Strasbourgis vastu ebatavaliselt teravas toonis sõnastatud ettekirjutused Eesti valitsusele. Muuhulgas nõuab Euroopa omavalitsuskogu kiiremas korras seadusandluse muutmist, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem raha nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse Eesti linnade ja valdade tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks.

Euroopa rõhutab, et Eesti valitsus peab kaasama omavalitsusi ja nende ühendusi seadusmuudatuste aruteludesse enne otsuste langetamist, eriti juhtudel, kui muudatustega lisanduvad omavalitsustele rahalised kohustused.

Stenbocki maja uks on meile suletud, Euroopa oma aga avatud. Meil on aeg edasi liikuda!  Seetõttu kutsun Teid 9. detsembril kell 13.00 erakorralisele omavalitsusfoorumile Tallinna Õpetajate Majja, et arutada tekkinud olukorda ja kokku leppida meie edasine tegevus.

Seega, just meie peame täna olema need, kes nõuavad Euroopa Nõukogu poolt antud soovituste tingimusteta ja kiiret täitmist Eesti valitsuselt. Kongressi ettepanekud on suunatud Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas sätestatud väärtuste austamisele ja demokraatlike põhimõtete täitmisele.

 

Lugupidamisega

 

Edgar Savisaar

Linnapea


Ettekanded:
Viimati muudetud 23.11.2017