Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

IX Omavalitsusfoorum

 

 

 

Linnapea kutse IX omavalitsusfoorumile

 

Lugupeetud omavalitsustegelane!                                                              

                                 

Kutsun Teid osalema IX Omavalitsusfoorumile, mida korraldatakse Tallinna linna eestvõttel. Omavalitsusfoorum on ikka püüdnud kaitsta omavalitsuste positsioone ja vahendada nende seisukohti avalikkusele. XI Omavalitsusfoorumi teemaks on teed, tänavad ja nende finantseerimine.

 

Teehoiu rahastamine on kütnud kirgi aastaid. Juba 2004. aastal asus EV Riigikontroll seisukohale, et riik rikub teeremonti rahastamata jättes teeseadust. Pärast seda, kuni aastani 2009, paranes aasta-aastalt kütuse aktsiisivahendite eraldamine omavalitsustele. Riigikontrolli 2010. aasta audit sedastab aga, et kohalike teede tegelik seisukord ei ole riiklikul tasandil teada ning teehoiu rahastamisvajadust ei ole siiani kindlaks tehtud. Rahastamine on aga võti teerajatiste säilivusele ja arendamisele. Soovides näha teekasutajate ootustele vastava teedevõrgustiku terviklikku arengut, tuleb osata vaadata „suurt pilti“.

 

XI Omavalitsusfoorumil räägime omavalitsuste teede tegelikust olukorrast ja koostame arutluse tulemusena ühisavalduse riigile kütuseaktsiisist laekuvate vahendite jagamiseks selliselt, et tagada omavalitsuste teede ja tänavate jätkusuutlik ehitamine, rekonstrueerimine, remontimine ja korrashoid.

 

Me peame üheskoos seisma hea selle eest, et kütuseaktsiisist teehoiuks ettenähtud vahendid ka reaalselt jõuaksid meie omavalitsusteni! Seetõttu kutsun Teid 3. mail algusega kell 11:45 IX Omavalitsusfoorumile Tallinna Tehnikaülikooli (Ehitajate tee 5).

 

Lugupidamisega,

 

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna linnapeaEttekanded:

Viimati muudetud 22.11.2017