Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

VII Omavalitsusfoorum

Linnapea kutse VII Omavalitsusfoorumile

 

Lugupeetav!

 

Kutsun Teid osalema seitsmendale omavalitsusfoorumile, mida korraldatakse Tallinna linna eestvõttel ning millel osaleb enam kui 300 Eesti omavalitsustegelast erinevatest linnadest ja valdadest. Omavalitsusfoorum püüab kaitsta omavalitsuste positsioone ja vahendada nende seisukohti avalikkusele.

 

Esimesel Omavalitsusfoorumil võtsid omavalitsusetegelased vastu pöördumise, milles nõuti   Euroopa omavalitsusharta rikkumise suhtes Eestis jälgimismenetluse algatamist. Kuigi Toompea valitsusele ei ole meie mured siiani korda läinud, on õnneks Euroopa meid kuulda võtnud, kuna algatatud jälgimismenetlus tõi endaga kaasa konkreetsed ettekirjutused Vabariigi Valitsusele. 

 

26. oktoobril 2010. a. võttiski Euroopa Nõukogu omavalitsuskogu - Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress (CLRAE) - Strasbourgis vastu ettekirjutused Eesti Valitsusele täitmiseks, mis nõudis muuhulgas kiiremas korras seadusandluse muutmist, et kohalikele omavalitsustele eraldataks rohkem vahendeid nendele põhiseaduse ja teiste seadustega pandud kohustuste täitmiseks. Samuti nõutakse seal Eesti linnade ja valdade tulude suurendamiseks neile õigust kohalike maksude kehtestamiseks. Tänaseks on valminud Tallinna Tehnikaülikooli professor Sulev Mäeltsemehe poolt raport, mis annab ülevaate CLRAE ettekirjutiste täimisest Vabariigi Valitsuse poolt perioodil  26.10.2010 – 1.09.2011. a.

 

Me üheskoos pöördusime Euroopa poole ja saime sealt ka vastuse, nüüd peame üheskoos nõudma, et Vabariigi Valitsus täidaks CLRAE poolsed ettekirjutised. Seetõttu kutsun Teid 18.novembril algusega kell 13.00 VII  Omavalitsusfoorumile Tallinna Õpetajate Majja (Raekoja plats 14), et leppida kokku meie edasises tegevuses.

 

Lugupidamisega,

 

 

 

Edgar Savisaar

Tallinna linnapea

Ettekanded:Viimati muudetud 22.11.2017