Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

VIII Omavalitsusfoorum

Linnapea kutse VIII omavalitsusfoorumile

 

 

Hea omavalitsustegelane,                                                                                                                 

 

Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõtteid jälgides peaksid riik ja kohalikud omavalitsused olema partnerid, et oma elanike eest hoolt kanda. Alates 2009.  aasta majanduskriisist võime aga riigi ja kohalike omavalitsuste vahelisi suhteid iseloomustada suure Peetri ja väikese Peetri käitumismustritega.

Kuigi Euroopa kohaliku omavalitsuse harta sätestab, et omavalitsustele peab olema tagatud stabiilselt piisavalt rahalisi vahendeid nii oma kui ka neile riigi poolt antud ülesannete täitmiseks, oleme ikka ja jälle silmitsi kahetsusväärse tõdemusega, et riik unustab antud harta sätte pidevalt ära.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo andis lubaduse, et õpetajate palkadeks on järgmisel aastal tänavusega võrreldes 11% rohkem raha. Mitmed omavalitsusjuhid on juba täna juhtinud tähelepanu faktile, et see protsent on ebapiisav rääkimaks ministri poolt väljalubatud palgatõusust. Lisaks ei ole omavalitsustegelased siiani aru saanud, kust ja kui palju üldse tuleb riigilt hariduskulude ja õpetajate palkade katteks raha.

Ministri ilusate sõnade taga on aga kurb tegelikkus  – Vabariigi Valitsus annab õpetajate palgatõusuks kõige enam 5% ja ülejäänud peaks tulema haridustoetuste sisemiste vahendite ümberjaotamisest ning koolivõrgu optimeerimisest. Viimane tähendab aga täiendkoolitamise vähendamist, investeeringutetoetamise kadumist ja tugipersonali  palkade suunamist õpetajate palgafondi.  Kõik see viitab sisuliselt vaid ühele tulemusele – riigivalitsus tahab, et palgatõus tuleks kooli pidamise arvelt, mis omakorda tähendab aga suuremaid kohustusi kohalikele omavalitsustele, mille täitmiseks ei pruugi jätkuda raha.

Segadused hariduse rahastamise ümber on suured. Küsimusi on omavalitsustel palju, kuid vastuseid ei ole siiamaani saadud. Seetõttu olemegi VIII Omavalitsusfoorumi pühendanud haridusele ja selle rahastamisele 2013. aasta riigieelarvest. Oleme foorumile kutsunud esinema nii haridus- ja teadusministeeriumi kui ka rahandusministeeriumi esindajad.

Olete oodatud VIII Omavalitsusfoorumile (päevakord manuses), mis toimub 30. novembril k.a Tallinna Tehnikaülikoolis, et seal seista hariduse ja õpetajate palga eest. Paneme end üheskoos maksma, et järgmisel aastal ei saaks Vabariigi Valitsus silmakirjalikult veeretada süü koolijuhtide ja omavalitsusjuhtide kaela, et justkui nemad ei tõstnud haridustöötajate palka soovitud mahus.

 

Lugupidamisega,

 

 

Edgar Savisaar

linnapea
Ettekanded: 


Viimati muudetud 22.11.2017