Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

XII Omavalitsusfoorum

Tallinna Tehnikaülikoolis toimus jäätmeteemaline omavalitsusfoorum

28. novembril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis XII omavalitsusfoorum, mille teemaks oli jäätmehoolduse areng ja tulevik. Jäätmeteemaline omavalitsusfoorum toimus üle-euroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal, mille eesmärgiks on näidata, kuidas tarbimisele suunatud ühiskond mõjutab keskkonda ning rõhutada jäätmetekke vähendamise ja säästva eluviisi omavahelist seost.

Omavalitsusfoorumi avas Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Väliseksperdina esines Soome Jäätmehoolduskeskuste Liidu esindaja, kes tutvustas Soome jäätmehoolduse põhimõtteid ning nende rakendamist Helsinkis ja Tamperes. Euroopa Liidu jäätmehoolduse valdkonna parimatest praktikatest tegi ettekande esineja rahvusvahelisest organisatsioonist ACR+, mille liikmeteks on ligi 100 Euroopa linna ja piirkonda, nende hulgas 18 Euroopa pealinna. Omavalitsuste poole pealt esines 15 Lääne-Virumaa kohalikku omavalitsust ühendava Mittetulundusühingu Lääne-Viru Jäätmekeskus tegevjuht Priit Raamat. Omavalitsuste autonoomiast rääkis 12 kohalikku omavalitsust jäätmeseaduse põhiseaduspärasuse küsimuses Riigikohtus esindav Advokaadibüroo Sorainen advokaat Kadri Härginen.

Jäätmehooldus on hetkel omavalitsuste jaoks aktuaalne teema. Tegemist on kiiresti areneva valdkonnaga, kus riigi poolt kavandatakse hetkel ulatuslikke muudatusi. Riigi jäätmekavas 2014-2020 ning ka koalitsioonilepingus on viidatud jäätmeveo korralduse reformile, kuid omavalitsustele ei ole reformikava seni tutvustatud. Kavandatavast reformist rääkis keskkonnaminister.


Ettekanded:

Viimati muudetud 21.11.2017