Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C

Õpilaskonkursid

Õpilaskonkursid

Õpilaskonkursid annavad lastele/noortele võimaluse näidata oma oskusi ja talente, saada positiivset tagasisidet või tunnustust.  Seeläbi suureneb nende enesehinnang ja eneseusu tunne.
Paljud konkursid on suunatud loovusele. See innustab lapsi mõtlema loominguliselt, leidma uusi lähenemisviise probleemidele ning arendama välja oma loovaid potentsiaale.
Konkursitel osalemine pakub neile võimalust suhelda eakaaslastega. See aitab arendada erinevaid sotsiaalseid oskusi, nagu koostöö, suhtlemine ja kuulamine.
Konkursitel osalemine pakub lastele/noortele selgeid eesmärke, mille nimel pingutada. Eesmärkide saavutamine annab tunde, et nende pingutused on olulised ja suudavad mõjutada nende edasist arengut.
Oluline on, et lapse osalemine konkursil oleks vabatahtlik ja toimuks tema huvidest ja soovidest lähtuvalt.

Tallinna Haridusameti kontakt:
Merike Kivimäe
[email protected] 
+372 640 4978

Tallinna Õpetajate Maja kontakt https://opetajatemaja.ee/opetajale/opilasvoistlused/:
Maris Uusküla
[email protected]
+372 5434 0882

Viimati muudetud 19.02.2024