Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C

Üldinfo

Üldinfo

Olümpiaad on mitmevooruline ainevõistlus, millel osalemine eeldab vastava kooliastme ainekava põhjalikku tundmist. Väga heade tulemuste saavutamiseks olümpiaadil tuleb õpilastel eelnevalt teha ka iseseisvat tööd, sest osa ülesandeid on koostatud erialase kirjanduse põhjal. Olümpiaadiks ettevalmistumisel on abiks õpilase ja juhendaja-õpetaja hea koostöö.   

Enamik olümpiaade viiakse läbi esmalt koolivooruna, mille parimad võistlevad edasi piirkonnavoorus (ülelinnalises). Piirkonnavoorus edukalt osalenud õpilased kutsutakse üleriigilistele võistlustele.  Üleriigilistel võistlustel väga häid teadmisi näidanud õpilastest komplekteeritakse võistkonnad, kes esindavad Eestit rahvusvahelistel olümpiaadidel ja võistlustel. 

Olümpiaadide korraldamist Tallinna üldhariduskoolide õpilastele koordineerib Helen Laide (Tallinna Haridusamet). Koolidele edastatakse olümpiaadide infot ka koolilisti kaudu O-INFO teadetena.   

Eelmine olümpiaadide koduleht on leitav https://olymp-vana.haridus.ee/, kus on kuvatud info kuni 20. veebruar 2024.

Üleriigiliselt koordineerib olümpiaadide korraldamist Tartu Ülikooli teaduskool https://teaduskool.ut.ee/et/eesti-olumpiaadid, telefon 7375 580. 

Viimati muudetud 29.02.2024