Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaasta alguse toetus: küsimused ja vastused

 • Kui lapsed on registreeritud vanavanematega samale aadressile, kas siis toetust ei saa?  
  Sellisel juhul toetust tõesti ei saa, sest laps peab olema registreeritud toetust taotleva vanemaga samale aadressile.
 • Mida teha, kui haridusamet näitab valesid andmed – kooli, klassi? 
  Võtta ühendust kooliga ja paluda neil andmed korrastada EHIS-es. 
 • Mida teha, kui elupõlise tallinnlase kohta tuleb vastus, et lapsevanem ei ole Tallinnast?  
  Esmalt kontrollida üle oma andmed Eesti Rahvastikuregistrist rahvastikuregister.ee.
  Kui andmed on korrektsed – proovida mõne aja pärast uuesti. Kui jätkuvalt ei õnnestu e-teenuse kaudu taotlust esitada, siis pöörduda oma elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna poole.
 • Mida teha, kui ühe lapse eest saab taotlust vormistada ja teise eest mitte? 
  Esmalt kontrollida üle oma andmed Eesti Rahvastikuregistrist rahvastikuregister.ee.
  Kui andmed on korrektsed – proovida hiljem uuesti. Kui jätkuvalt ei õnnestu e-teenuse kaudu taotlust esitada, siis pöörduda oma elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna poole.
 • Kui 18 aastane vormistab taotluse ise, kuid kontot ei oma, kuhu kantakse raha? 
  Sellisel juhul tuleb noorel valida sobiv pank ja avada seal omal pangakonto. 
 • Kui laps on registreeritud omaette, kus vanemad registreeritud ei ole, kuidas toetust saada? 
  Lapse ja taotlust esitava lapsevanema registri ja tegeliku elukoha andmed peavad olema samad. Vastasel korral ei saa toetust, sest laps peab olema vähemalt ühe vanemaga samale aadressile registreeritud. 
 • Kuidas garanteerida, et lapsed saavad raha kätte, kui vanemad on lahutatud, kuid lapsed on registreeritud isa juurde, kuid lapsed elavad ema juures?
  Registriandmed peavad olema tõesed ehk lapse/ laste elukoht peab olema registreeritud sinna, kus nad reaalselt elavad.
 • Mida teha, kui taotluse andmed on valed – kes neid parandab, kui taotleja ise ei saa vigaseid andmeid parandada? 
  Kui taotlusel on valed andmed õppeasutuse kohta, siis võtta ühendust kooliga ja paluda neil andmed korrastada EHIS-es.   
  Kui taotlusel on valed elukoha andmed, siis esmalt kontrollida üle oma andmed Eesti Rahvastikuregistrist rahvastikuregister.ee.
  Kui andmed on korrektsed ja jätkuvalt ei õnnestu e-teenuse kaudu taotlust esitada, siis palun pöörduda oma elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna poole.
 • Kas kohe teise klassi õppima asuv laps saab ka esimese klassi toetuse või mitte?
  Lapsevanem peab tõendama, et laps ei ole eelnevalt käinud 1. klassis (näiteks on käinud teises piirkonnas, riigis vms). Selleks tuleb võtta ühendust Tallinna Haridusametiga ning paluda sellele kinnitust.
 • Kas ka 19-aastased õppurid saavad toetust või ei?
  Toetust saab kuni 19-aastaseks saamiseni. Kui õpilane on saanud 19, siis ta enam toetust ei saa.
 • Kas ukrainlastel, kes viibisid Tallinnas juba enne 01.01.2022, on õigust toetusele?
  Muu riigi kodanikud, kes omavad kehtivat elamisluba, rahvusvahelist kaitset või muud seaduslikku alust riigis viibimiseks enne 01.01.2022 kuni käesoleva ajani, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on 1.01.2022 seisuga katkematult Tallinna linn ning kelle laps alustab ja jätkab põhi- või keskhariduse või kutseõppe tasemeõppes, on õigustatud taotlema õppeaasta alguse toetust.
  Siin koolis õppima asumiseks peab lapsel olema isikukood ja registreeritud elukohaks Tallinn. Ka need lapsed, kes on majutatud Tallinki reisilaevale, saavad LOV täpsusega registrisse.
 • Kas lapsed, kes on registreeritud Tallinnasse, kuid õpivad väljaspool Tallinna, saab toetust? 
  Jah, need lapsed saavad toetust.
 • Mida teha, kui lapse andmed taotluses puuduvad? 
  Kui taotluse esitamisel ei tule rahvastikuregistri päringu kaudu lapse andmeid, siis tuleb esmalt kontrollida üle oma andmed Eesti Rahvastikuregistrist rahvastikuregister.ee.
  Kui andmed on korrektsed, kuid jätkuvalt ei õnnestu e-teenuse kaudu taotlust esitada, siis palun pöörduge oma elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna poole.

Viimati muudetud 16.09.2022