Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaiad

Õppeaiad

  Miiamilla õppeaed Õuesõpe ja linnaaiandus on paljudes lasteaedades juba tavapärane õppetöö osa. Nii on näiteks Tallinna Seli Lasteaia lapsed viimased kuus aastat kasvatanud taimi nii aknalaual, avapeenral kui ka kasvuhoones. Söödavate taimede kasvatamine keskkonnahariduslikel eesmärkidel on muutumas Tallinnas aina tavapärasemaks praktikaks.

Tänaseks on paljudes linna asutustes oma õppeaed, kus läbi mitmekesise aiandustegevuse õpitakse tundma linnaloodust ja ümbritsevat maailma üldiselt, juurutatakse rohelist mõtteviisi ja keskkonnateadlikkust ning soodustatakse tervislikku ja aktiivset eluviisi. Linnaaiandus aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus, suunab õpilasi uurimus- ja loovtööprojektidega tegelema ning loob eeldused õuesõppetundide toimumiseks. Linnaaiandust on võimalik lõimida mitme algatusega, nagu rohelise kooli programm või tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik.

2018. aasta mais korraldatud küsitlus (osales 11 kooli ja 47 lasteaeda) näitas koolide ja lasteaedade kasvavat huvi linnaaianduse vastu. 2019. aasta jooksul ligi 30 küsitluses osalenut munitsipaalõppeasutust rajasid või arendasid Tallinna toetusel edukalt oma õppeaeda 24 asutust. 

Järgneval hooajal on jätkatud õppeaedade toetamist ja kaasates õppeaedade võrgustikku võimalikult palju Tallinna õppeasutusi. 2020. aastal on  linna toel rajatunud ja arendanud oma õppeaeda 37 erinevat Tallinna munitsipaalasutust, 2021. aastal 62 asutust, 2022. aastal 71 ja 2023. aastal aga juba 81 asutust, peamiselt lasteaiad, aga ka koolid, hoolekandeasutused ja erinevad kultuuriasutused. Nelja aasta jooksul on rajatud ja arendatud Tallinna toel 141 linnaasutuse ja 12 eralasteaia ja -kooli õppeaeda.  

Tallinna erinevates linna asutustes oli 2021. aastaks juba 100 õppeaeda, kus tegevusse oli kaasatud u 10 800 last ja 840 töötajat, kaasates lisaks ka lapsevanemad ja vabatahtlikud. 2022 a. on Tallinnas 129 tegutsevat õppeaeda, kus tegevusse oli kaasatud u 22 278 inimest sh. 15 673 last, 1814 asutuse töötaja ja õpetaja, lisaks 3632 lapsevanema ja 1159 vabatahtliku. 2022. aastal liitus õppeaedade tegevusega ka Tallinna Sotsiaaltöö keskus, kes omal algatusel rajas kolme aasta jooksul õppeaiad oma 6 üksuses 2023. aastal tegusteb Tallinnas 141 linnaasutuste, 12 eraharidusasutuste ja 6 omal algatusel rajatud õppeaeda ja tegevuses osales u 36 255 inimest (16 228 last, 2418 õpetajat ja asutuse töötajat, 4258 lapsevanemat ja vabatahtlikku, 13 281 koostööpartnerit ja aia külastajat). Programmiga liitus veel 4 Tallinna Sotsiaaltöö keskuse üksuse.  

Igale õppeaiale on lähenetud individuaalselt arvestades õppeasutuse vajadusi, huvisid ja ruumilist eripära. Nii alustas mõni asutus oma õppeaia rajamist tagasihoidlikumalt ja mõne peenrakastiga. Teine rajas aga mahuka ja innovatiivse taimekasvatus- ja kastmissüsteemil põhineva katuseaia terve koolipere jaoks.

Tagasiside põhjal peetakse linnaaianduse tegevust vajalikuks ja praktiliseks täienduseks õppeprogrammile. 

Lisainfo ja konsultatsioon:
Marina Laidla, linnaaianduse projektijuht
[email protected]
+372 513 5779


Abimaterjal

HOBs käsiraamat
Keskkonnaharidusliku õppetöö planeerimisel linnaaianduse teemal soovitame tutvuda HOBs käsiraamatuga, kus l
eiate valiku 5-9 aastastele lastele sobivaid tegevusi, tunde ja projekte. Teemaks on elurikkus, meetoditeks praktilised tegevused, digiõpe, projektõpe ja muu aktiivõpe. Tähelepanu keskmes on luua lastele võimalus elurikkust tundma õppida ning õppe käigus liikuda ja õues olla.

,,Õppeaed sügisest sügiseni'' - õppeaedade loomise abimaterjal
Õppeaia loomise abimaterjal keskendub kooli ja lasteaia tingimustesse sobivatele taimekasvatuse lahendustele, aga neid teadmisi saab kasutada ka era- või kogukonnaaias toimetades. Ligi sajaleheküljelise materjali koostas Anneli Ehlvest Tartu loodusmajast. Abimaterjal lihtsustab (haridus)asutuste juurde õppeaianurga rajamist. 

"Aias sadas saia. Õpime õpilastega õppeaias" - õppetevuse kogumik
Jätkuks eelmisele juhendile, on lisandunud õpetajatele suunatud õppetegevuste kogumik. Kogumikus on kolmteist peatükki, kust leiab nii taime- ja loomaliikide kirjeldustega prinditavaid materjale, mänge, laboratoorseid kui ka loomingulisi ülesandeid. Ülesanded on erineva raskusastmega ja sobivaid harjutusi on nii lasteaiaealistele aiahuvilistele kuni kolmandas kooliastmes tegutsevatele taimeteadlastele. Kogumikust leiate ideid ja tegevusi, kuidas õppeaeda õppetöös paremini ära kasutada. 


Õppeaedade asukohad

Tallinna linna toel on rajatud ja arendatud üle 150 munitsipaalasutuse õppeaeda ja ligi 12 eraharidusutuse kogukondlikku õppeaeda. Need asuvad peamiselt lasteaedades, aga ka koolide, kultuurikeskuste, raamatukogude, muuseumite, noortekeskustes ning hoolekandeasutuste hoovides. Vaata õppeaedade asukohti SIIT.

Allpool leiab õppeaedu tutvustavaid videod, mis on vaid killuke mitmekümnetest tublitest asutustest, kes kõik panustavad rohelise mõtteviisi levikusse läbi linnaaiandusliku tegevuse. Kõiki 12 õppeaia videoid saab vaadata SIIT.


Õppeaedade toetamine

Tallinn toetab linna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel. Rahastust on võimalik taotleda nii materjalide, tööriistade kui ka inventari jaoks. 

Taotlemise tähtaeg on kord aastas 15. veebruaril. Vaata lähemalt SIIT.

Lisaks toimub jooksev vajaduspõhine nõustamine, et töötada välja parim õppeaia lahendus, valida välja peenrad ja taimed ning tegevusplaan. Selleks võta julgelt ühendust Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhtiga (Marina Laidla; [email protected]).


Õppeaedade sündmused

Kogemuse vahetamiseks ja teadmiste jagamiseks toimuvad regulaarsed õpitoad, õpivisiidid, kogemuspäevad ja infoseminarid. 

Õppeaedade sündmuste kohta vaata lähemalt SIIT

 

Viimati muudetud 18.04.2024