Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Õppeaiad

  Miiamilla õppeaed Õuesõpe ja linnaaiandus on paljudes lasteaedades juba tavapärane õppetöö osa. Nii on näiteks Tallinna Seli Lasteaia lapsed viimased kuus aastat kasvatanud taimi nii aknalaual, avapeenral kui ka kasvuhoones. Söödavate taimede kasvatamine keskkonnahariduslikel eesmärkidel on muutumas Tallinnas aina tavapärasemaks praktikaks.

Tänaseks on paljudes linna asutustes oma õppeaed, kus läbi mitmekesise aiandustegevuse õpitakse tundma linnaloodust ja ümbritsevat maailma üldiselt, juurutatakse rohelist mõtteviisi ja keskkonnateadlikkust ning soodustatakse tervislikku ja aktiivset eluviisi. Linnaaiandus aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus, suunab õpilasi uurimus- ja loovtööprojektidega tegelema ning loob eeldused õuesõppetundide toimumiseks. Linnaaiandust on võimalik lõimida mitme algatusega, nagu rohelise kooli programm või tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik.

2018. aasta mais korraldatud küsitlus (osales 11 kooli ja 47 lasteaeda) näitas koolide ja lasteaedade kasvavat huvi linnaaianduse vastu. 2019. aasta jooksul ligi 30 küsitluses osalenut munitsipaalõppeasutust rajasid või arendasid Tallinna toetusel edukalt oma õppeaeda 24 asutust. 

Järgneval hooajal on jätkatud õppeaedade toetamist ja kaasates õppeaedade võrgustikku võimalikult palju Tallinna õppeasutusi. 2020. aastal on  linna toel rajatunud ja arendanud oma õppeaeda 37 erinevat Tallinna munitsipaalasutust, 2021. aastal 62 asutust, 2022. aastal 71 ja 2023. aastal aga juba 81 asutust, peamiselt lasteaiad, aga ka koolid, hoolekandeasutused ja erinevad kultuuriasutused. Nelja aasta jooksul on rajatud ja arendatud Tallinna toel 141 linnaasutuse ja 12 eralasteaia ja -kooli õppeaeda.  

Tallinna erinevates linna asutustes oli 2021. aastaks juba 100 õppeaeda, kus tegevusse oli kaasatud u 10 800 last ja 840 töötajat, kaasates lisaks ka lapsevanemad ja vabatahtlikud. Praeguseks on Tallinnas 129 tegutsevat õppeaeda, kus tegevusse oli kaasatud u 22 278 inimest sh. 15 673 last, 1814 asutuse töötaja ja õpetaja, lisaks 3632 lapsevanema ja 1159 vabatahtliku. 2022. aastal liitus 123 õppeaia tegevusega ka Tallinna Sotsiaaltöö keskus, kes omal algatusel on rajanud kolme aasta jooksul õppeaiad oma 6 üksuses 2023. aastal tegusteb Tallinnas 141 linnaasutuste, 12 eraharidusasutuste ja 6 omal algatusel rajatud õppeaeda. 

Igale õppeaiale on lähenetud individuaalselt arvestades õppeasutuse vajadusi, huvisid ja ruumilist eripära. Nii alustas mõni asutus oma õppeaia rajamist tagasihoidlikumalt ja mõne peenrakastiga. Teine rajas aga mahuka ja innovatiivse taimekasvatus- ja kastmissüsteemil põhineva katuseaia terve koolipere jaoks.

Tagasiside põhjal peetakse linnaaianduse tegevust vajalikuks ja praktiliseks täienduseks õppeprogrammile. 

Keskkonnaharidusliku õppetöö planeerimisel linnaaianduse teemal soovitame tutvuda HOBs käsiraamatuga, kus leiate valiku 5-9 aastastele lastele sobivaid tegevusi, tunde ja projekte. Teemaks on elurikkus, meetoditeks praktilised tegevused, digiõpe, projektõpe ja muu aktiivõpe. Tähelepanu keskmes on luua lastele võimalus elurikkust tundma õppida ning õppe käigus liikuda ja õues olla.
Tutvuge ,,Õppeaed sügisest sügiseni'' - õppeaedade loomise abimaterjal, mis lihtsustab (haridus)asutuste juurde aianurga rajamist. Abimaterjali on võimalik alla laadida pdf-kujul
Lisandunud on õpetajatele suunatud õppetegevuste kogumik, mis on jätkuks juhendile „Õppeaed sügisest sügiseni. Õppeaia loomise abimaterjal“. Kogumikust leiate ideid ja tegevusi, kuidas õppeaeda õppetöös paremini ära kasutada. 

Lisainfo ja konsultatsioon:
Marina Laidla, linnaaianduse projektijuht
marina.laidla@tallinnlv.ee
+372 513 5779, 640 4714


Õppeaedade asukohad

Nelja aasta jooksul on rajatud ja arendatud Tallinna toel 141 linnaasutuse õppeaeda ja 12 eralasteaia ja -kooli kogukondlikku õppeaeda (vt. eraasutuste tegevuse toetust). Need asuvad peamiselt lasteaedades, aga ka koolide, kultuurikeskuste, muuseumite, noorte- ja tegevuskeskuste ning hoolekandeasutuste hoovides. Õppeaedade asukohad kaardil leiate SIIT!

Allpool leiab õppeaedu tutvustavaid videod, mis on vaid killuke mitmekümnetest tublitest asutustest, kes kõik panustavad rohelise mõtteviisi levikusse läbi linnaaiandusliku tegevuse. Kõiki videoid saab vaadata SIIT.


Õppeaedade toetamine

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetab Tallinna linna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel eraldades rahalisi vahendeid vastavalt 2020. aastal kehtestatud korrale. Rahastus on võimalik taotleda nii materjalide (muld, multš, seemned jm), tööriistade (rehad, labidad, kärud jm) kui ka inventari (kasvuhoone, kompostikast jm) jaoks. 

Taotlemise tähtaeg on kord aastas 15. veebruaril. Tutvu lähemalt taotlemise korra, tingimuste ja eraldatud toetustega SIIN.

Lisaks toimub jooksev vajaduspõhine nõustamine, et töötada välja parim õppeaia lahendus, valida välja peenrad ja taimed ning töötada välja tegevusplaan. Selleks võta julgelt ühendust Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti linnaaianduse projektijuhtiga (Marina Laidla; marina.laidla@tallinnlv.ee).


Õppeaedade sündmused

Kogemuse vahetamiseks ja teadmiste jagamiseks toimuvad regulaarsed õpitoad, õpivisiidid, kogemuspäevad ja infoseminarid. 

2020. aasta septembris toimusid õpivisiidid nelja erinevasse õppeaeda. Samuti said kõik linnaaianduse huvilistel osaleda ja täiendada oma teadmisi 15 linnaaianduse õpitoas. Õpivisiitidel ja õpitubades osales üle 603 inimese. 2021. aastal osales õpivisiitidel aga juba u 950 inimest ja 2022. aasta alguses üle 350 inimese.

Õppeaedade sündmuste kohta vaata lähemalt SIIT

 

Viimati muudetud 26.10.2023