Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Kohatasu ja toiduraha

Kohatasu ja toiduraha

Lasteaiatasu koosneb:

1.TOITLUSTUSTASUST ja

2.VANEMA POOLT KAETAVAST OSAST (KOHATASUST)

1. Toitlustustasu (toiduraha)

toiduraha aiarühmas: 4,27 €, toidutasu katmise piirmääraga 1,20 €

sõimerühmas: 3,66 €, toidutasu katmise piirmääraga 0,89 €

Alus: Lasteaed Pääsupesa hoolekogu otsus 20.12.2023 nr 7, Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“.

Toitlustusteenust osutab OÜ Tüdrukud

2. Vanema poolt kaetav osa (kohatasu) määra suurus ühe lapse kohta kuus on:

alates 1. jaanuarist 2024.a  100,04 eurot, tallinlastele 71,25 eurot (vahe katab Tallinna linn toetusena). 
kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2023 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.

Kohatasu kohta:

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu ühe lapse kohta on 2023 aastal  88,45 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 97,15 eurot kuus).

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste kohatasu Tallinna linna elanikele ühe lapse kohta on 71,25 eurot kuus (ujulaga koolieelses lasteasutuses 78,26 eurot kuus).
Info kohatasuvabastuse kohta 

Tallinna Linnavolikogu määruses "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" tehti muudatusi teise või enama lasteasutuses käiva lapse kohatasu vabastamise tingimustes. Enam ei pea taotlust esitav lapsevanem elama lastega samal aadressil, kuid endiselt kehtib nii lastele kui ka taotluse esitajale katkematult tallinlaseks olemise nõue.

Teine muudatus teise lapse kohatasu vabastustel on, et kohatasuvabastused ei lõppe automaatselt ära õppeaastaga, vaid kehtivad kuni lapsed käivad lasteaias. See tähendab, et uut kohatasu vabastuse taotlust ei pea esitama igal õppeaastal uuesti.

Lasteaiast välja astumisel lõpetatakse kohatasu vabastus seitsme päeva pärast juhul, kui laps ei ole teise lasteaeda registreeritud. Seitsme päeva pärast saadetakse välja ka lapsevanemale teade kohatasu vabastuse lõpetamise kohta. Juhul, kui laps registreeritakse teise lasteaeda hiljem kui seitsme päeva jooksul, siis on vanemal võimalus lihtsalt uus taotlus vormistada.
 

Arvete tasumine

  • Parim viis on tasuda arveid otsekorraldusega. 
  • Lasteaia poolt esitatud arved palume tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldusarvele. 
  • Kasutage alati esitatud arvel olevat viitenumbrit, nii laekub arve õigele lasteaiale. 
  • Tasuge arveid täpselt st. makske vaid see summa, mis on arvele märgitud, nii ei teki võlgnevusi ja ettemakseid. 
  • Probleemide puhul pöörduge arvete koostaja raamatupidaja (kontaktandmed leiate teile esitatud arvelt) või lasteaia direktori poole. 

* Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

* Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

Viimati muudetud 12.02.2024