Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu ja toiduraha

Lasteaiatasu koosneb:

1.TOITLUSTUSTASUST ja

2.VANEMA POOLT KAETAVAST OSAST (KOHATASUST)

1. Toitlustustasu (toiduraha)

toiduraha aiarühmas: 2,20 €, toidutasu katmise piirmääraga 0,20 €

sõimerühmas: 1,90 €, toidutasu katmise piirmääraga 0,10 €

Alus: Lasteaed Pääsupesa hoolekogu otsus 13.06.2017 nr 5, Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“.

Toitlustusteenust osutab OÜ Tüdrukud

2. Vanema poolt kaetav osa (kohatasu) määra suurus ühe lapse kohta kuus on:

alates 1. jaanuarist 2022.a  79,79 eurot, tallinlastele 71,25 eurot (8,54 eurot katab linn toetusena). 

Arvete tasumine

  • Parim viis on tasuda arveid otsekorraldusega. 
  • Lasteaia poolt esitatud arved palume tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldusarvele. 
  • Kasutage alati esitatud arvel olevat viitenumbrit, nii laekub arve õigele lasteaiale. 
  • Tasuge arveid täpselt st. makske vaid see summa, mis on arvele märgitud, nii ei teki võlgnevusi ja ettemakseid. 
  • Probleemide puhul pöörduge arvete koostaja raamatupidaja (kontaktandmed leiate teile esitatud arvelt) või lasteaia direktori poole. 

* Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

* Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Viimati muudetud 03.01.2022