Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kohatasu ja toiduraha

Lasteaiatasu koosneb:

1.TOITLUSTUSTASUST ja

2.VANEMA POOLT KAETAVAST OSAST (KOHATASUST)

1. Toitlustustasu (toiduraha)

toiduraha aiarühmas: 3,20 €, toidutasu katmise piirmääraga 0,20 €

sõimerühmas: 2,80 €, toidutasu katmise piirmääraga 0,10 €

Alus: Lasteaed Pääsupesa hoolekogu otsus 05.12.2022 nr 1, Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määruse nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“.

Toitlustusteenust osutab OÜ Tüdrukud

2. Vanema poolt kaetav osa (kohatasu) määra suurus ühe lapse kohta kuus on:

alates 1. jaanuarist 2023.a  88,45 eurot, tallinlastele 71,25 eurot (8,54 eurot katab linn toetusena). 
kohatasu tõusu kompenseerimist – toetust või vabastust saavad vanemad juhul, kui laps ja tema vähemalt üks vanem on alates 31. detsembrist 2022 ja sealt edasi katkematult Tallinna elanik.
 

Arvete tasumine

  • Parim viis on tasuda arveid otsekorraldusega. 
  • Lasteaia poolt esitatud arved palume tasuda arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arveldusarvele. 
  • Kasutage alati esitatud arvel olevat viitenumbrit, nii laekub arve õigele lasteaiale. 
  • Tasuge arveid täpselt st. makske vaid see summa, mis on arvele märgitud, nii ei teki võlgnevusi ja ettemakseid. 
  • Probleemide puhul pöörduge arvete koostaja raamatupidaja (kontaktandmed leiate teile esitatud arvelt) või lasteaia direktori poole. 

* Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

* Kohatasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

 

Viimati muudetud 05.01.2023