Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Koostöö lapsevanematega

Koostöö lapsevanematega

Lasteaia eesmärk on toetada kodu laste kasvatamisel, aidata kaasa lapse arengule. Koostöö edukus sõltub lastevanemate ja õpetajate usaldusest ning üksteisemõistmisest.

Lasteasutuse pedagoogid teevad lapsevanemaga lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.

Pedagoog teavitab regulaarselt lapsevanemat lapse arengust ja õppimisest ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldusest. Pedagoog loob lapsevanemale võimalused saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes.

Lapsevanemal võimaldatakse osaleda õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamises ja läbiviimises ning anda tagasisidet lasteasutuse tegevusele.

Koostöö peab tagama laste kohanemise ja turvatunde lasteaias.

 

Viimati muudetud 21.02.2024