Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelevalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelvalve dokumendid).

Riikliku järelvalvet reguleerivad õigusaktid:

Viimati muudetud 16.01.2019