Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Töökorraldus

Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kella 7.00 – 19.00-ni.

Lasteaias töötab 11  rühma. Igas rühmas töötab 2-3 lasteaia õpetajat ja 1 õpetaja abi.

Iga päev käib juhtkonna esindaja rühmades, et tutvuda olukorraga, lahendada probleemid või edastada infot. Info edastamine toimub pidevalt teadetetahvlil, koduleheküljel, listides või koosolekutel.

Pedagoogilised nõukogud toimuvad plaanipäraselt, välkkoosolekud vastavalt vajadusele, tekkinud probleemid arutatakse läbi ühiselt ning leitakse sobiv lahendus.

Lasteaias vastutab iga töötaja oma tööülesannete korraliku täitmise eest, ebakõladest teatab direktorile, õppealajuhatajale või direktori asetäitjale majanduse alal, kes aitavad probleemid lahendada.

Töö lasteaias toimub vastavalt õppekavale, tegevuskavale, aasta- ja nädalaplaanile.

Rühmade koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Sügisel tutvustatakse uutele lapsevanematele lasteaia sisekorrareegliteid ja õppe-kasvatustööd rühmas, kooskõlastatakse rühma sisekord. Õppeaasta jooksul toimub rühmas üks kuni kaks lapsevanemate koosolekut. Kevadel analüüsitakse tehtut, toimuvad arenguvestlused mille tulemusel koostatakse sügisel plaanid algavaks õppeaastaks.

Lapsevanemate esindus on hoolekogu, mis valitakse igal sügisel.

Viimati muudetud 17.09.2019