Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Üldinfo

Üldinfo

Lasteaed Pääsupesa on Põhja-Tallinnas, aadressil Puhangu 57, töötav munitsipaalne koolieelne lasteasutus. Õppekeeleks on eesti keel. Lasteaiale on väljastatud koolitusluba nr 4741HTM 17.08.2007.

Lasteaed asutati 1968. aastal aadressil Ehte 7 ning kandis tol ajal nimetust Tallinna 42. lastepäevakodu. Kavandatud oli see 280-le lapsele, tänasel päeval planeerime 264 lasteaiakohta.

Aastal 1990. muudeti Tallinna 42. lastepäevakodu nimi lastesõbralikumaks ja uueks nimeks sai lasteaed Pääsupesa.

Alates 1995. aastast töötab lasteaed aadressil Puhangu 57. Lasteasutuses tegutseb 11-12 rühma: 3 sõimerühma, 8-9 aiarühma.

Toimib süsteem - õpetaja ja rühmaruumi püsivus esimesest aiarühmast kuni viimaseni. See loob lastele ja lapsevanematele turva- ja kindlustunde.

Vanuse järgi komplekteeritavate rühmade kõrval on lapsevanematel võimalik valida  Hea Alguse programmi alusel töötava pererühma, muukeelsetele lastele eesti keele õpetamise programmiga töötava keelekümblusrühma või vajadusel tasandusrühma või sobitusrühma vahel. 

Asukohast tulenevalt on meie lasteaia lastel suurepärane võimalus viibida palju värskes õhus — viia õppe- ja kasvatustegevusi läbi vabas looduses: metsas ning mere ääres.

1999. aastal avati esimene tasandusrühm

2005. aastast oleme liitunud programmiga Varajane täielik keelekümblus laseaedades.

2009. aastast on Lasteaed Pääsupesa  Tervist edendav lasteaed.

2013. aastal liitusime programmiga Kiusamisest vaba lasteaed.

2016. aastal avati sobitusrühm.

Aastakümneid on lasteaed olnud praktikabaasiks Tallinna Pedagoogilisele Seminarile, Tallinna Ülikoolile ja Tallinna Tervishoiukõrgkoolile.

Lasteaial on oma logo, lipp ja laul.

Viimati muudetud 21.02.2024