Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt ning väljaarvamine lasteaias Pääsupesa

Vastuvõtt ning väljaarvamine lasteaias Pääsupesa

Tallinna lasteaiakoha taotlemise e-teenus võimaldab Tallinna linna munitsipaallasteaeda kohta taotleda, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Vanem saab esitada läbi e-teenuse kuni kolm lasteaia valikut. Hiljem on lapsevanemal võimalik oma tehtud taotlusi näha, muuta ja kustutada.

Lasteaiakohataotluse võib esitada ka paberkandjal või e-kirja teel. 

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi ka väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Valitud lasteaia vaba koha olemasolul, saab vanem ka koheselt kinnitada lasteaiakoha soovi. Kui vanem soovib lasteaiakohta tulevikus või hetkel puudub konkreetses lasteaias lasteaiakoht, on võimalus vanemal näha oma lapse paiknemist ja liikumist lasteaiakohta soovijate taotlejate nimekirjas. Kõik kohapakkumised ja vanemate kinnitused tehakse läbi Haridusameti iseteeninduskeskkonna e-teenuse https://info.haridus.ee/lasteaiakoht kaudu.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"

Viimati muudetud 21.02.2024