Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teenused ja hinnad

Teenused ja hinnad

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr on 2023 aastal  88.45 eurot kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr  Tallinna Haridusameti juhataja 27. 12.2023 käskkiri nr HA-4/118 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

  • Vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2024 on 100,04 eurot;
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2023 jätkuvalt kokku 71,25 eurot (kohatasu 100,04 eurot – Tallinna elaniku toetus 28,79 eurot = 71,25 eurot). Et kohatasu ei tõuseks võrreldes 2023. aastaga peab lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht 31. detsembri 2023 seisuga olema Tallinn, ning seda katkematult ka edaspidi.

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud


Tallinna Padriku Lasteaia toidutasu päevamaksumuse aluseks on lasteaia hoolekogu 19. detsembri 2023 koosoleku protokolli nr 1-3/ 20 otsus. 
  • 1,6-3- aastased- 1.87 eurot  (sõimerühm)
  • 3-7- aastased- 2.62 eurot (aiarühmad)

Tallinna Linnavolikogu 06.12. 2023 määrusele nr 31 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine"  
vastavalt kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.
 
Vanematel on võimalik lasteaiatasu maksmisel taotleda toetust.
Täpsematest tingimustest loe siit.


Ruumide rent ja hinnad
Saali kasutamine 

  • laupäeval - pühapäeval ja riiklikel pühadel- 24 eurot tund
  • esmaspäevast reedeni- 16 eurot tund
  • tööpäevadel lasteringideks ja huvitegevuseks- 7 eurot tund
  • lasteaia õueala kasutamine - 12 eurot tund
Alus: Tallinna munitsipaalkoolieelsete lasteasutuste ruumide ja inventari kasutusse andmise tunnihinna kehtestamine 25.05.2022 nr HA-4/35 

Viimati muudetud 24.01.2024