Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalik teave

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.  

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Seega on kooli- ja lasteaiadirektor ametiisik, kellel on ametiseisund.

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on kooli- ja lasteaiadirektor kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele tuleb majanduslike huvide deklaratsioon esitada nelja kuu jooksul ametisse asumisest ning edaspidi  iga aasta 31. maiks. Majanduslike huvide deklaratsioon tuleb täita vastavalt ametiisiku majanduslike huvide deklaratsiooni täitmise juhendile.

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit.

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee

Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutab Tallinna Pae Lasteaias direktor Juulia Djomina. Telefon 6210079, e-mail: direktor@pae.edu.ee

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund:  direktor, majandusjuhataja.

Viimati muudetud 10.04.2023