Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadusega laps

Erivajadusega laps

Erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Samuti kuuluvad siia alla eriandekusega (näiteks muusikaline eriandekus) lapsed ja ka erinevatel põhjustel koolipikendust saanud lapse.

Erivajadusest annavad teada lasteasutuse direktorile lapse vanemad. Vastavalt lapse arengu jälgimisel saadud tulemustele teevad õpetajad vajadusel lapsevanemale ettepaneku lapsega spetsialistide poole pöördamiseks ja erivajaduse kindlaksmääramiseks.
Erivajadusega lapsega tegelevad õpetajad töötavad välja individuaalse õppekava vastavalt lapse erivajadusele ja arengutasemele. Lapse õpetajad teevad koostööd lasteaia liikumis- ja muusikaõpetajaga ja logopeediga. Vajadusel leitakse võimalus tegeleda lapsega individuaalselt.Tallinnas pakuvad õppenõustamisteenust Tallinna Õppenõustamiskeskus ja HARNO Rajaleidja Keskus.


Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK)

TÕNK pakub logopeedi, eripedagoogi, psühholoogi ja psühhiaatri nõustamisteenust eesti ja vene keeles. 

Keskus toetab 4-17-aastaseid lapsi ja noori, teenused on lapsevanemale tasuta.

Registreerimine nõustamisele - täida ankeet.

Kontaktid:

  • Lasnamäe filiaal: Martsa 2, 13915 Tallinn, telefon 640 4938, 580 48259

Küsimustega pöördu:


HARNO Rajaleidja keskuse Harjumaa büroo

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele - vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Keskuses pakutakse järgmisi õppenõustamisteenuseid:

  • eripedagoogiline nõustamine;
  • logopeediline nõustamine;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • sotsiaalpedagoogiline nõustamine.

Keskuse juures tegutseb Tallinna ja Harjumaa kooliväline nõustamismeeskond.

Kontaktid:

Viimati muudetud 01.02.2024