Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Hoolekogu: 

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb juhtkonnale ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse
  • otsustab teisi käesoleva seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

Tallinna Pae Lasteaia hoolekogu koosseis 2021/2022.õ.a.: 

Eve Annus

Lasnamäe LOV esindaja

eve.annus@tallinnlv.ee

Jekaterina Sivova

ÕNK esindaja

jekaterina.sivova@pae.edu.ee

Juulia Djomina

Lasteaia direktor

pae@pae.edu.ee

Viktoria Tšernoutski

Lapsevanem rühmast „Sipelgad“

Jelena Vorobjov

Lapsevanem rühmast „Lepatriinud“

Julia Zavjalova

Lapsevanem rühmast „Liblikad“

Jana Mirzojan

Lapsevanem rühmast „Mesilased“

 

 

Viimati muudetud 20.10.2021