Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.  

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab direktori kohustuste täitja Juulia Djomina. Kontaktandmed: direktor@pae.edu.ee; +372 6210079

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund:  direktor, majandusjuhataja.

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja käskkirjaga kinnitatud juhendist.
Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund:  direktor, majandusjuhataja.

Viimati muudetud 01.07.2023