Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toiduraha

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord). Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

    Toidukulu päevamaksumus alates 01.11.2022
    • Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele - 2,70 eurot/päev
    • Toidukulu aiarühmaealisele lapsele - 3,00 eurot/päev

    Lasteaia toitlustusteenust osutab Maritta OÜ vastavalt perioodiks 01.10.2020-30.09.2023 sõlmitud lepingule.

    Viimati muudetud 30.06.2023