Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Paekaare Lasteaia dokumendid

Avaldused

Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse seadus

Tallinna Paekaare Lasteaia üldinfo 

Laste koolieelsesse asutusse vastuvõtmise ja seal väljaarvamise kord

COVID-19 tõkestamise plaan

 Tallinna Paekaare Lasteaia palgajuhend

Tallinna Paekaare Lasteaia põhimäärus

https://www.riigiteataja.ee/akt/425062013007 

Tallinna Paekaare Lasteaia arengukava 2020-2022.

 

Tallinna Paekaare Lasteaia avalik  dokumendiregister: 

Haridusasutuste avalik Dokumendiregister (EKIS avalik moodul), kasutusjuhend, kirjavahetuse avalik register, käskkirjade avalik register ja lepingute avalik register leitav veebilehe vasakpoolsest menüüst. Dokumendiregistri kasutusjuhendiga saate tutvuda siit. 

 

 

 

Lasteaia lehekülge haldab:

Kati Tiryaki, direktori asetäitja majanduse alal

e-post: kati.tiryaki@paekaarela.edu.ee      

Viimati muudetud 31.03.2022