Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Paekaare Lasteaia õppekava

Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt lasteaia õppekavale, mis on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

 

TALLINNA PAEKAARE LASTEAIA ÕPPEKAVA

 1. Tallinna Paekaare Lasteaia õppekava liik ja eripära
 2. Tallinna Paekaare Lasteaia õppekava õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgi ja põhimõtted
 3. Õpikäsitlus
 4. Taliinna Paekaare Lasteaia päevakava ja õppp- ja kasvatustegevuse korraldus
 5. Lapse arengu hindamise põhimõtted ning korraldus
 6. Erivajadustega lapsearengu toetamise põhimõtted ning korraldus
 7. Koostöö lastevanematega
 8. Lapse üldoskuste areng
 9. Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade eesmärgid, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused
 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Liikumine
 • Ujumine
 • Muusika
 • Eesti keel kui teine keel
 • Tervisekasvatus
 • Väärtuskasvatus
 • Mina ja keskkond- töökasvatus

        10. Õppekava uuendamise ja täiendamiskord

Lisad

Tallinna Paekaare lasteaia õppekava üldosaga saate tutvuda siin. Ja siit leiate õppekasvatustöö valdkonnad.

Lasteaia lehekülge haldab:

Kati Tiryaki, direktori asetäitja majanduse alal

e-post:kati.tiryaki [ät] paekaarela.edu.ee        

Viimati muudetud 30.07.2020