Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Paekaare Lasteaia päevakavad

Päevakava

Rühmad päevakavad on koostatud koostööd lasteaia tervishoiutöötajaga, arvestades laste vanust, laste arengut, rühma eripära ja tervislikkuse ning tasakaalu põhimõtet.

Lapsed viibivad iga päev sõltuvalt ilmastikust õues. Rühmade päevakavad kinnitab lasteaia direktor õppeaasta algul. Rühmade päevakavad on lastevanematele tutvumiseks rühmaruumi välja pandud.

Rühma õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi esteetilises ja turvalises keskkonnas.

Lasteaed on avatud kella 7.00-19.00. Valverühm töötab kell 18-19.00.

Päevakavas on kindlalt ajaliselt ära määratud rühmade söögiajad, muusikategevused ja ujumistegevused.

         

Tallinna Paekaare Lasteaia päevakavad

Sõimerühmade päevakava

07.00  Laste vastuvõtt. Laste vaba tegevus/mäng

8.15 - 8.45 Hommikusöök 

8.45- 9.00 Laste vaba tegevus/mäng

9.00-10.00 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. Mäng.

10.00-11.45 Riietumine. Õuesolek.

11.45 Ettevalmistus lõunasöögiks

12.00-12.30  Lõunasöök

12.30-15.00 Puhketund

15.00-15.45 Laste vaba tegevus/mäng. Individuaalsed tegevused lastega

15.50-16.20  Õhtu oode

16.20-18.00 Laste vaba tegevus/mäng, individuaalsed tegevused lastega, õuesolek

18.00-19.00 Lapsed viibivad valverühmas (mängutoas)

 

Aiarühmade päevakava

07.00  Laste vastuvõtt. Laste vaba tegevus/mäng

8.30-9.00 Hommikusöök

9.00-12.30 Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. Laste vaba tegevus/mäng. 1x nädalas ujumistund.

12.15 Lõunasöök 4.r, 7.r, 11.r, 12.r

12.30 Lõunasöök 5.r, 6.r.

12.45- Lõunasöök 3.r, 9.r, 10r.

13.00-15.00 Puhketund

15.00-15.45 Laste vaba tegevus/mäng. Individuaalsed tegevused lastega. Huviringid

16.00-16.30  Õhtu oode (kõik aiarühmad)

16.30- 18.00 Laste vaba tegevus/mäng, individuaalsed tegevused lastega, huviringid, õuesolek

18.00-19.00 Lapsed viibivad valverühmas (mängutoas)

 

 

Lasteaia lehekülge haldab:

Kati Tiryaki, direktori asetäitja majanduse alal

e-post: kati.tiryaki@paekaarela.edu.ee    

Viimati muudetud 18.02.2022