Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Paekaare Lasteaia vastuvõtu info

Tallinna Paekaare Lasteaia vastuvõtu info

Lasteaiakoha taotlemine

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul. Lasteaia direktor väljastab koha taotluse infosüsteemi kandmisest väljatrüki.   

Lasteaiakohta saab taotleda ka e-keskkonnas , sel juhul saab kõik toimingud teha mugavalt kasutades digitaalseid võimalusi.

Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist.  

.

 

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.  

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

 

Kuidas toimub lapse vastuvõtt lasteaeda?

Lasteasutusse koha saamise võimalusest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

Hiljemalt 15. maiks tuleb vanemal kirjalikult kinnitada lasteaiast saadetud koha pakkumine, kinnituse puudumisel kustutatakse lapse andmed lasteaeda koha taotlejate nimekirjadest.

Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kustutatakse tema andmed teiste lasteaedade järjekordadest.

Lasteasutustes, kus on ainult sõimerühmad või linnaga lepingut omavates eralasteaedades kohta omavad lapsed saavad jätkuvalt olla munitsipaallasteaedadesse koha taotlejate nimekirjas. Lisaks eelpooltoodule säilitatakse koha taotlejate nimekirjas nende lasteasutuses juba käiva(te) lapse/laste andmed, kui vanem soovib panna oma lapse lasteasutusse, kus juba käib/käivad sama pere laps(ed). Sealjuures kehtib tingimus, et kõigi laste elukohaandmed rahvastikuregistris on samal aadressil ja vanem esitab lasteasutuse direktorile kirjaliku avalduse.

Kui vanem ei nõustu lasteaia direktori otsusega lapse lasteasutusse mittevastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Tallinna Haridusameti poole.

Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

     Info sõimerühma vanematele.

Kuidas aidata lapsel lasteaiaga kohaneda?

  Kui väikelaps alustab lasteaiateed sõimerühmas, toimub tema elus suur muutus. Tuttavast ja turvalisest kodust suundub ta esialgu tundmatutesse ruumidesse ja vanemate valvsa pilgu alt võõraste inimeste keskele. Ema/isa piiritut tähelepanu tuleb hakata jagama teiste omavanustega ning kõige huvitavamaid mänguasju kaaslastega jagada. Seetõttu tuleb ikka ette, et laps väljendab oma hirmu ja tundeid nutu või vastuhakuga. Suurim, mis vanem siinkohal ära teha saab, on mitte ise karta ning näidata üles positiivset suhtumist ja rõõmsat meelt lasteaia ning õpetajate suhtes.    

   Iga usaldussuhe vajab tekkimiseks aega, nii täiskasvanutel kui ka lastel. Vanema eeskuju on siin lapse jaoks äärmiselt oluline. Kui vanem suhtleb õpetajatega ausalt, avameelselt ja suhtub positiivselt, kandub see üle ka lastele.    

    Väikelaps tajub hästi vanema pingeid, hirme ning meeleolusid. Ta elab läbi, ja ehk mitu korda raskemaltki, kõik oma armsa ema-isa mured. Võimalusel tuleks teda sellest säästa nii kaua kui vähegi saab ning kõigepealt harjuda ise mõttega, et laps hakkab vaikselt alustama oma iseseisvat teed lasteasutuses. Ei aita vaid välisest näitemängust, vaid usk oma lapsesse ning tema õpetajatesse peaks olema siiras. Nad saavad hakkama! Siinjuures on muidugi oluline, et lapsel oleks omandatud põhilised elus toimetuleku oskused:    

 • Iseseisvalt söömine        
 • Tassist joomine        
 • Potil käimine        
 • Iseseisvalt uinumine        
 • Oskus juhtida tähelepanu muret tekitavale ning pöörduda abi saamiseks täiskasvanu poole (nt valu, janu korral)        
 • Oma nime tundmine ja harjumus sellele reageerida        
 • Suutlikkus läbida pikemat vahemaad        
 • Harjumus kõndida trepist üles ja alla        

        Kasuks tuleb, kui lapsel on lastud harjutada iseseisvat tegutsemist ka riietumise osas. Õpetajad on seejuures muidugi alati juures ja abiks, kuid kahe kätepaari peale suurt hulka lapsi riietades on lapsed need, kes peavad liialt ootama, kannatama palavust ja kiirustamist.    

        Riided sõimerühmas:    

 • Lasteaias kasutusel olevad riided peaksid olema kõik kergesti selga käivad, st ilma paljude nööpideta, mitte liiga kitsa kaelusega jmt.  Riided tuleb kindlasti markeerida.      
 • Ainult sukkpüksid ei ole korrektne riietus, sukkpükste peal peaksid ka lapsed kandma seelikut või teisi pükse.        
 • Beebibodyd ei ole sobilikud lasteaias kandmiseks, samuti sipupüksid vmt, mis raskendab mähkmekontrolli, potil käimist jmt.        
 • Mähkmed peaksid kindlasti olema püksmähkmed.        
 • Õueriietus olgu ilmastikukindel. Varajasel kellaajal, kui sõimerühmad õuealal viibivad, on atraktsioonid ja muru veel väga märjad ka siis, kui vihma ei ole sadanud. Seetõttu peaksid lastel olema lasteaias kindlasti kummikud ja kileriided. Väikesed lapsed viibivad palju aega istudes, roomates või pikali olles ning riided saavad vastasel juhul märjaks ning laps külmetab.        
 • Ilmad on muutlikud: laste kappides võiksid olla ka sall ja õhemad kindad. Sall peaks olema kaelus või tuukrimüts.        
 • Kindad ainult labakindad. Sõrmikud lubatud alates ajast, mil laps suudab neid iseseisvalt kätte panna.        
 • Kilepükstel peaksid olema kummid, et jalanõud paremini jalas püsiks ja püksisääred mängides üles ei keriks.        
 • Riided ja jalanõud peaksid olema lapsele parajad ning mugavad.        
 • Kõikide lasteaeda toodud riiete ning jalanõudega peaksid lapsed olema varasemalt harjunud käima, eriti kummikud, talvesaapad, kindad, müts.

Viimati muudetud 21.02.2024