Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tervisedendus lasteaias

Tallinna Paekaare Lasteaed kuulub alates juunist 2014.a Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Lasteaia tervisedendusliku tööd juhib tervisemeeskond, kuhu kuulub igast rühmast üks liige, lasteaia tervishoiutöötaja, logopeed, liikumisõpetajad ja õppealajuhataja.

Meeskonnaliikmed: Piret Kollo (juht), Aive Stalkov (õppealajuhataja), Ülle Kanemägi (õpetaja), Aire Jauk (õpetaja), Maria Õunpuu (õpetaja-abi), Kati Tiryaki (majandusjuhataja), Sirjeli Tombak (õpetaja), Kairit Sööt (õpetaja), Liina Kask (logopeed), Liivi Tulvik (tervisetöötaja), Yordanka Kitter (õpetaja), Nadia Karakulova (õpetaja), Igor Filin (ujumisõpetaja), Erika Kappet (liikumisõpetaja).

Lasteaia üldeesmärk: Laps on kehaliselt aktiivne ja mõistab tervise hoidmise tähtsust.

Põhieesmärgid:

 • Laste ja personali tervise heaolu edendamine
 • Ohutu keskkond rühmaruumis, õuealal, väljaspool lasteaeda
 • Tervisliku toitumise jälgimine, kasulike toitumisharjumuste kujundamine
 •  Personali tervisekäitumine
 •  Liikumine ja puhkus

Arengueeldused ja võimalused:

1. Lasteaia õppekavas on kajastatud terviseõpetuse valdkond: eesmärgid, põhimõtted ja tegevused.

2. Lasteaia arengukavas on kavandatud tervist edendavad ja hoidvad tegevused ning tervislikku keskkonda kujundavad tegevused.

3.  Lasteaia tugevused:

 • Traditsioonilised üritused
 • Head võimalused liikumistegevusteks
 • Lasteaias toimib heal tasemel ujumise algõpetus alates 3-eluaastast
 • Lasteaia õppekavas ja arengukavas on tervise edendamise eesmärgid ja ülesanded
 • Pae pargi ja Lauluväljaku lähedus
 •  Lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus
 • Lapse arengu pidev jälgimine, dokumenteerimine ja analüüsimine
 • Kaasaegsed õppe- ja mänguvahendid
 • Jälgitakse pidevalt ruumide ja õueala ohutust ja tervisenõuetele vastavust

4. Parendusvõimalused:

 • Koostöö lastevanematega tervise edenduse alal
 • Koostöö huvigruppidega tervise edenduse alal
 • Spordi-ja liiklusväljak
 • Lähedalasuvate loodusobjektide parem ärakasutus 

 

Viimati muudetud 26.11.2020