Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervisedendus lasteaias

Tervisedendus lasteaias

 

Tallinna Paekaare Lasteaed kuulub alates juunist 2014. a Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Lasteaia tervisedenduslikku tööd juhib tervisemeeskond.

Lasteaia üldeesmärk: Laps on kehaliselt aktiivne ja mõistab tervise hoidmise tähtsust.

Põhieesmärgid:

 • Laste ja personali tervise heaolu edendamine
 • Ohutu keskkond rühmaruumis, õuealal, väljaspool lasteaeda
 • Tervisliku toitumise jälgimine, kasulike toitumisharjumuste kujundamine
 •  Personali tervisekäitumine
 •  Liikumine ja puhkus

Arengueeldused ja võimalused:

1. Lasteaia õppekavas on kajastatud terviseõpetuse valdkond: eesmärgid, põhimõtted ja tegevused.

2. Lasteaia arengukavas on kavandatud tervist edendavad ja hoidvad tegevused ning tervislikku keskkonda kujundavad tegevused.

3.  Lasteaia tugevused:

 • Traditsioonilised üritused (ülemajalised õuesõppetegevused, spordipäevad, liikumispidu koos lastevanematega õuealal)
 • Head võimalused liikumistegevusteks, 1x nädalas on lastel liikumistund.
 • Lasteaias toimib heal tasemel ujumise algõpetus alates 3-eluaastast
 • Lasteaia õppekavas ja arengukavas on tervise edendamise eesmärgid ja ülesanded
 • Pae pargi, Kadrioru pargi ja Lauluväljaku lähedus
 •  Lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus
 • Lapse arengu pidev jälgimine, dokumenteerimine ja analüüsimine
 • Jälgitakse pidevalt ruumide ja õueala ohutust ja tervisenõuetele vastavust
 • Lasteaia ümber on rattatee ja rühmades toimuvad rattapäevad

 

 

Viimati muudetud 23.08.2023