Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Pae pargi mängu- ja spordialade rekonstrueerimine

Pae pargi mängu- ja spordialade rekonstrueerimine

skeem lk 2.jpg

Eskiisprojekti eesmärk:

 • olemasoleva mänguväljaku rekonstrueerimine – anda alale uus maastikuarhitektuurne lahendus, korrastada mänguväljak koos mängualade tsoneerimisega (eraldada väikelaste mänguala) ja projekteerida uus haljastus;
 • rekonstrueerida lauatennise, petanki ja välitreeningu ala ning korrastada haljastus. Projekteerida välitreeningu alale ka muudetavate raskustega välijõusaali osa;
 • korrastada olemasolev pallimänguala sh piirete lahendus (spordiareen);
 • juurdepääsetavuse parandamine, valgustuse rekonstrueerimine, tagamaks nõutud normidekohased valgustingimused mängu- ja spordialadel ja juurdepääsuteedel;
 • sademevee ärajuhtimise lahendamine ning vajadusel sademeveekanalisatsiooni projekteerimine.

Pae pargi mängu- ja spordiväljakute rekonstrueerimise eskiisprojekti avalik tutvustus toimus 11.12.2023 algusega kell 17.30 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti 54). 
 

Pereväljak

Mänguala läbib põhiline lai (värvilise) asfaltkattega tee, millest kahele poole jäävad erinevad tegevused. Pereväljaku lahendus on tsoneeritud aktiivsete ja rahulikemate mängude vahel ning samuti tekivad erineva iseloomuga ruumid seal kus muutuvad katendid ja haljastus. Laudteed ja laiemad terrassialad võimaldavad liivakattega mängualade kõrval viibida ilma ise liivaseks saamata. Aktiivsete tegevusalade ümber on jäetud jalutustee ja haljaspuhvri koridor, et võimaldada alast läbi liikumist ilma rahmeldajate trajektoorile sattumata.

Pereväljaku omadused:
 • Universaalne disain (ligipääs ja atraktsioonide kasutatavus ka liikumisraskustega kasutajatele) 
 • Tunnetusrada sh helimängud
 • Madalseiklusrada tasakaaluelementidega
 • Selgelt piiritletud liiva-alad
 • Maastikuelementide ja haljastuse integreerimine mängutegevustesse
 • Varju pakkuvad katusealused/lehtlad

Pereväljaku plaan 

lk 15_0-1.png
Asendiplaan 

Asendiplaan

Eskiisprojekti tutvustus

 Eskiisprojekti tutvustav esitlus 

Tsoneering

Mänguväljaku tsoneering 

 

Tagasiside

Ettepanekuid eskiisprojekti kohta sai esitada kuni 18.12.2023, kasutades selleks tagasiside vormi. 
Tagasiside ja vastustega on võimalik tutvuda siin.

Viimati muudetud 24.01.2024