Skip to content
Juurdepääsetavus
 °C

Päevahoid mäluhäirega eakale

Eakate päevahoius pakutakse dementsuse sündroomiga eakatele turvalist keskkonda ja järelvalvet, et vähendada pereliikmete hoolduskoormust ja võimaldada neile tööl käimist.

Teenust saavad rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavad kerge ja mõõduka dementsuse sündroomiga eakad. See on eelkõige mõeldud peredele, kes ei saa eakat üksi koju jätta.

 

 

Eakatele tagatakse tööpäeviti päevane järelvalve. Personali abiga püütakse läbi erinevate tegevuste inimest toetada ning säilitada tema toimetulekut igapäevaeluga võimalikult tavapärases elukeskkonnas. Vastavalt võimetele tegeletakse koos loovate ja arendavate tegevustega, võimeldakse, lauldakse, jalutatakse saatjaga, arutletakse maailmas toimuva üle, tähistatakse sünnipäevi ja rahvakalendri tähtpäevi, toimuvad mälutreeningud. See kõik toetab inimese igapäevast toimetulekut ja tõstab koduhoolduse efektiivsust. Päevased tegevused planeeritakse individuaalselt, lähtuvalt kliendi ja lähedaste soovidest ning füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest.

Hea teada:

  • Inimese suunab päevahoidu elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond.
  • Hinnangu inimese tervisliku seisundi kohta annab perearst või eriarst, kes väljastab ka teenuse jaoks vajaliku saatekirja (viitab dementsuse sündroomile ja kinnitab, et inimesel ei ole nakkavas faasis nakkushaigusi).
  • Vastavalt eelnevale kokkuleppele, on teenust võimalik kasutada pikemaajaliselt, üksikutel päevadel või tundidel nädalas.
  • Eakad tuuakse ja viiakse päevahoiuteenusele lähedaste või hooldajate poolt oma transpordiga või sotsiaaltransporditeenust kasutades. Lisaks on vajadusel eakatel kaasas oma ravimid ja hooldusvahendid.