Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Päevakava ja tegevuste graafikud

 

Päevakavas võib esineda muudatusi seoses kehvade ilmastikutingimustega. Vastavalt Sotsiaalministri 01.10.2010 määrusele „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1-2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub tuule-külma indeksist. Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

 

Päevakava 2023/2024
Laadi fail alla

 
Ujumistegevuste graafik 2023/2024
Laadi fail alla 


Muusikategevuste graafik  2023/2024
Laadi fail alla 

 
Liikumistegevuste graafik  2023/2024
Laadi fail alla 
#EduInnoLabori kasutamise graafik 2023/2024
Laadi fail alla


Tallinna Liikuri Lasteaia tegevuskava

on  kinnitatud Tallinna Liikuri Lasteaia direktori
7. september 2023 käskkirjaga nr 1-2/10

Viimati muudetud 09.11.2023