Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Päevalille tn 17 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Päevalille tn 17 elektrivarustuse projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Haabersti Linnaosa Valitsus ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

AVALIKUSTAVAD                         
ajavahemikus 17.01–31.01.2024 Projekteerimistingimuste nr 2311802/04503 eelnõu Päevalille tn 17 elektrivarustus.

Alal on kehtiv detailplaneering „Õismäe tee 147a ja 147b kinnistute ning lähiala detailplaneering“.

Projekteerimistingimustega nähakse ette detailplaneeringut täpsustav majanduslikult ja tehniliselt kõige otstarbekam lahendus elektrivarustuse osas. Tegemist on 100% elamumaaga. Kinnistul asub korterelamu.

Lahendus erineb detailplaneeringu lahendusest, kuna AJ1054 on demonteeritud ning ei eksisteeri enam Päevalille tn 13 kinnistul. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste ja võrguvaldaja tehniliste tingimuste järgselt asendatakse Õismäe tee 151e AJ894 olemasolevad trafod 21(10,5)/0,41 630 kVA trafode vastu, ehitatakse 220 m keskpinge liine, 750 m madalpingeliine ning ehitatakse jaotus- ja liitumiskilp Päevalille tn 17 kinnistule. Esitatud lahendus on majanduslikult kõige optimaalsem ja välja toodud tehnilises lähteülesandes.

Avalik väljapanek toimub 17.-31.01.2024 Haabersti Linnaosa Valitsuses, Ehitajate tee 109a/1 teisel korrusel esmaspäeval 8.15–18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15–17.00 ning reedel    kl 8.15–16.00.
Samuti toimub avalik väljapanek käesoleval veebilehel.
Asendiplaan

Asendiplaan.pdf

Projekteerimistingimuste eelnõu

PT 2311802-04503 Päevalille tn 17 elektrivarustus.docx

 

Kaasa rääkimise võimalused

 1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 31. jaanuarini 2024 e-posti aadressil [email protected].

2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

Info telefonil 640 4720

Viimati muudetud 18.01.2024