Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  Tallinna Päikesejänku Hoolekogu tegutsemise kord

Tallinna Päikesejänku Lasteaia hoolekogu koosseis 2021/2022

Sandra Nuut lapsevanem

Argo Põldots lapsevanem

Dione-Livia Ulman lapsevanem

Renna Nelis  lapsevanem

Merli Ausmeel lapsevanem

Epp Vahtramäe lapsevanem

Robert Müürsepp lapsevanem

Reine Järve õpetaja

Kristiina Laura Järve Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 15.06.2022