Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia koosseis


     KÄSKIRI 
     29.11.2022 nr 1-2/11
Tallinna Päikesejänku Lasteaia koosseisunimestiku kinnitamine
Võttes aluseks Tallinna Päikesejänku Lasteaia põhimääruse § 14 (4) punkti 7 ja vajadusest teha töökorralduslikud muudatused:
1.  Kinnitada Tallinna Päikesejänku Lasteaia isikkoosseisu muudatus alates 1. detsembrist 2022.a.
Direktor                       1
Õppealajuhataja          1
Õpetajad                     12
Haldusjuht                   0,5
Liikumisõpetaja           0,8
Muusikaõpetaja          1
Eripedagoog                1
Õpetaja abi                  7
Remonditööline           0,3
Lasteaia perenaine     0,5
Õpetaja assistent        2
Kokku                          27,1

2.  Tunnistada kehtetuks Tallina Päikesejänku Lasteaia direktori 6.09.2022.a käskkiri nr 1-2/6
 

Viimati muudetud 01.12.2022