Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaia koosseis

 Tallinna Päikesejänku Lasteaia

koosseisunimestiku kinnitamine

 Võttes aluseks Tallinna Päikesejänku Lasteaia põhimääruse § 14 (4) punkti 7 ja vajadusest teha töökorralduslikud muudatused:

 

  1. Kinnitada isikkooseisu muudatus alates 1.septembrist 2021 a. Tallinna Päiksejänku Lasteaia alljärgnev koosseisunimestik:

 

 

Ametikoht

 

1.

Direktor

1,0

2.

Õppealajuhataja

1,0

3.

Õpetajad

13,0

4.

Haldusjuht

0,5

5.

Liikumisõpetaja

0,8

6.

Muusikaõpetaja

0,8

7.

Eripedagoog

1,0

8.

Õpetaja abi

7,0

9.

Remonditööline

0,3

10.

Õpetaja assistent

2,0

 

Kokku

27,4

Tunnistada kehtetuks Tallina Päikesejänku Lasteaia direktori 28.10.2020.a käskkiri nr 1-2/ 15

Viimati muudetud 30.08.2021