Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg. Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteaia direktor vanemat
kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab juhataja lapse lasteaiast välja.

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 109

 Lasteaiast väljaarvamise avaldus

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 05.03.2021