Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppe-ja kasvatuspõhimõtted

Õppe-ja kasvatuspõhimõtted

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles. 

Õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel, mis määrab laste eale vastava päevarütmi. Vähemalt üks kord nädalas on planeeritud integreeritud õppetegevused õues nö õuesõpe. Õppe- ja kasvatustegevuse seovad tervikuks lapse elu ja ümbritsevat keskkonda käsitlevad teemad (kodulooline põhimõte).

Suurt tähelepanu pööratakse terviseedendamisele st liikumistegevused, õues viibimine, tervislik toitumine (eakohased teadmised, teadlike valikute tegemine, lauakombed, kokandus, korrapidamine jm).  

Arengutegevustes lähtutakse
järgnevatest printsiipidest:
     
eakohasus
võimetekohasus
kergemalt raskemale, tuntult tundmatule
mängulisus
korduv varieeruv harjutamine
põhjuse ja tagajärje seostamine


Lähtuvalt üldõpetuse põhimõtetest on õppimise aluseks oskuste harjutamine ja omandatud teadmiste pidev laiendamine ja süvendamine (vaatlemise, uurimise, katsetamise, jutustamise ja ettelugemise kaudu). Õppe-ja kasvatustööd toetavad huvitegevused, mis on planeeritud vabategevuse ajal.

Viimati muudetud 21.02.2024