Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Päevakava

Tallinna Päikesejänku Lasteaia päevakava kinnitamine

 

 

Võttes aluseks sotsiaalministri 24.09.2010. a määruse nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” ning Tallinna Päikesejänku Lasteaed põhimääruse § 14 (4) p10:

 

1. Kinnitan Tallinna Päikesejänku Lasteaia päevakava:

Tegevused

Kellaaeg

Laste vastuvõtt, mängud, vabategevused, individuaalne töö lastega, ettevalmistus hommikusöögiks

7.00 – 8.45

Hommikusöök

8.55 – 9.25

Õppe- ja kasvatustegevused, mängud, vabategevused

9.30 - 12.15

Õuemängud, jalutuskäigud, õppekäigud, õppe- ja kasvatustegevused õues

Lõunasöök

12.20 (sõimerühm, I rühm)

12.30

Puhkeaeg, alates 5 eluaastast laste autonoomsust toetavad tegevused ja huvitegevused

13.00 - 15.00

Mängud, vabategevused, huvialategevused

15.00 - 15.30

Õhtuoode

15.45 – 16.15

Toa- ja õuemängud, vabategevused, huvitegevused, individuaalne töö lastega, laste koju saatmine, infovahetus lapsevanematega

16.15- 19.00 

Lasteaed suletakse

19.00

 

 

 

Viimati muudetud 30.08.2021