Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tagasiside andmise põhimõtted

Tagasiside andmise põhimõtted

Tagasisidet antakse nii igapäevaste vestlustega, kui ka arenguvestluse käigus.

  Lapse arenguvestlus on usalduslik õpetaja(te) ning lapsevanema(te) vaheline arutelu

 • lapse senisest arengust ja
 • lapse edaspidiseks arenguks soodsate tingimuste loomisest.

   Arenguvestluse käigus saab:

 • ühtlustada hinnangut lapse senisele arengule,
 • otsida koostöövõimalusi lasteaia ja kodu vahel lapse arendamiseks,
 •  rääkida lapsevanem ja õpetaja oma ootustest,
 • jagada teavet lapse edaspidiseks arendamiseks ja õpetamiseks.

   Õpetajate ettevalmistus arenguvestluseks:

 • Informatsiooni kogumine lapse arengust (lapse arengumapp),
 • Ajaplaani koostamine (ühe lapsevanemaga vestluse aeg kuni üks tund),
 • Lapsevanemaga vestluseks küsimustiku koostamine (küsimustiku koostamisel lähtuda vestluse eesmärkidest ja need vormistatakse kirjalikult)
 • Vajadusel koostatakse lapsevanemale vestluseks ettevalmistumisleht (sarnane õpetaja vestlusküsimustikuga)
 • Lapsevanemate vestlusele kutsumine: suuliselt või kirjalikult (ja ettevalmistusleht) vähemalt 2 nädalat varem aja kokkuleppimisega.

  Arenguvestluse läbiviimine

      Vestluse sissejuhatavas osas tuleb pöörata tähelepanu vestluse läbiviimise õhkkonnale, kasutada lapse ja lapsevanema eesnime, olla tähelepanelik vanemate valimisoleku suhtes alustada vestlus, väljendada ennast arusaadavalt jne.

  Vestluse põhiosa koosneb küsimuste esitamisest (ettevalmistuslehelt) tagasiside andmisest ning lastevanemate küsimustele vastamisest.

 • Lapsevanemale antav tagasiside alga ja lõpeb  positiivselt, on heatahtlik, aus ja siiras. Probleemide esitamine on konkreetne ja kiire ning toetub faktidele, mitte hinnangutele.
 • Lapsevanemalt küsitakse temapoolseid sobivaid lahendusi ja pakutakse omapoolseid võimalusi.

  Vestlus lõppeb kirjaliku lühikokkuvõtte tegemisega ja allkirjastamisega lapse arengu   vaatluslehel.

   Arenguvestlusest peab jääma positiivne kogemus.

   Arenguvestluse läbiviimisel saadud info on konfidentsiaalne.

   Arenguvestlus  toimub ükskord õppeaasta jooksul, soovitavalt kevadperioodil.

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024